Referanser

Referanse
Elisabeth Usken Medisinsk sekretær

Ett år på kveldstid er perfekt

Jeg kan anbefale Treider Fagskoler fordi det var bra undervisnigsopplegg og gode lærere. Treider Fagskoler passet for meg som var litt skolelei. Jeg syns at dette året har vært bra.

Elisabeth Usken Medisinsk sekretær

Referanse
Stine Juridisk kontormedarbeider

Jeg anbefaler Treider fordi man raskt får relevant jobb etter endt utdanning.

Jeg anbefaler Treider fordi man raskt får relevant jobb etter endt studie, og fordi at det er et godt undervisningsopplegg. Det var gode, profesjonelle forelesere med lang bakgrunn i de forskjellige fagene. Man fikk også god oppfølging og hjelp.

Les mer

Jeg får brukt IT kunnskapene godt, bruker engelsk korrespondanse daglig og har i tillegg et verv hvor jeg får brukt kunnskap fra lovverket.

Stine Juridisk kontormedarbeider