Søknad

Personlig informasjon

Studie/studiested/studiestart

Vedlegg

Nedenfor kan du legge ved vitnemål/fagbrev/karakterutskrift og eventuelle arbeidsattester. For at vi lettere skal kunne vurdere din helhetlige kompetanse kan du også legge ved en CV. Hvis du ikke benytter opplastingsfunksjonen under, må du ettersende dine dokumenter per post eller epost. Se for øvrig Betingelser for mer informasjon. Maks størrelse per vedlegg er 7 MB.

Hvor fikk du kjennskap til Treider Fagskoler eller et av studiene?

(Hold CTRL-knappen nede for å velge flere)

Betingelser

Web250 Soknad2

Ettersending av papirer

Hvis du ikke laster inn vedlegg tilknyttet søknadsskjemaet, må du ettersende dine dokumenter per post eller epost for at vi skal kunne vurdere deg som student.

Dersom du blir vurdert som godkjent for opptak, uavhengig av utdanning, vil du motta en studiekontrakt i posten sammen med giro for registreringsavgift (kr. 1.500). Betaling av giro og returnering av studiekontrakt fullfører opptaket som student ved Treider Fagskoler.

Rullerende opptak

Vår oppfatning er at alle kvalifiserte søkere har samme rett til en utdanning. Treider Fagskoler gjennomfører derfor rullerende opptak. For å sikre deg studieplass og dermed unngå å havne på venteliste, anbefaler vi deg å søke så snart du har bestemt deg for å bli student hos oss.

Betingelser

Ved å betale registreringsavgiften, bekrefter du at du tar i mot plassen. Denne avgiften refunderes ikke om du trekker søknaden. Avgiften kan overføres til annen utdanning/sted hos Treider Fagskoler

Forbehold

Ved for få påmeldte forbeholder vi oss retten til å kansellere utdanningsløpet, men senest en uke før opprinnelig planlagt oppstart. Søkere som trekker sin innmelding til et av våre utdanningstilbud vil ikke få registreringsavgiften refundert. Utmeldingen må være skriftlig og undertegnes av den som skrev innmeldingsblanketten.

Studieavgift

Spesifisering av studieavgift finner du under fanen "Praktisk info" for hver utdanning på nettsiden vår. Ved dagstudie over ett år betales studieavgiften i fire avdrag per semester, totalt åtte avdrag. Ved dagstudie over et halvt år betales studieavgiften i fire avdrag. Ved kveldsstudie betales studieavgiften i åtte avdrag, 4 første semester, 4 andre semester.

Studiefinansiering

Stipend og lån i Lånekassen ytes etter bestemte regler. Studenter søker lån og stipend hos Lånekassen etter at de er blitt opptatt ved skolen.

Utdanningene Medisinsk sekretær er per i dag ikke støtteberettiget i Lånekassen, men Treider Fagskoler tilbyr en alternativ finansiering med samme rentebetingelser som Lånekassen til enhver tid tilbyr. Ta kontakt med ditt studiested for mer informasjon.

Hvis andre en deg selv skal dekke studiet, legg ved en bekretelse fra riktig kontor eller avdeling med kontaktperson og telefonnummer for videre kontakt.

Fremmøte på skolen

I bekreftelsesbrevet får du beskjed om tid og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.

Avmelding etter studiestart

Studenter som har møtt frem og tiltrådt undervisningen er bundet til å betale studieavgift i henhold til studiekontrakten. Utmelding må skje skriftlig og skal undertegnes av den som undertegnet studiekontrakten.