Faglærer

Treider Fagskoler søker faglig dyktige og engasjerte faglærere til stedbaserte undervisningsstillinger i Oslo, Trondheim og Bergen, samt nettlærere for nettbaserte utdanningstilbud. Søknader behandles fortløpende.

Personlige egenskaper du må ha som lærer hos oss:

 • Gode pedagogiske ferdigheter i undervisning innenfor det aktuelle fagområdet
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Interesse for nytenkende og innovative måter å undervise på
 • Faglig nettverk og interesse for fagfeltet
 • Positiv innstilling og gode samarbeidsevner

Vi søker lærere innenfor følgende fagområder:

 • Jus
 • Regnskap, lønn og administrasjon
 • Engelsk
 • Nettverksadministrator 

Som lærer i utdanningen Advokatassistent må du ha:

 • Høyere juridisk utdanning
 • Erfaring med praktiske juridiske problemstillinger innenfor privat næringsliv og/eller offentlig forvaltning
 • Utdanning i pedagogikk og/eller erfaring med opplæring/veiledning av voksne
 • Digital kompetanse

Som lærer i regnskap, lønn og administrasjon må du ha:

 • Høyere relevant utdanning innenfor økonomi og administrasjon. Manglende formelle kvalifikasjoner kan kompenseres med realkompetanse på minimum 6 år
 • Utdanning i pedagogikk og/eller erfaring med opplæring/veiledning av voksne
 • Erfaring fra bruk av regnskaps- og lønnssystemer
 • Kompetanse på digitalt regnskapsprogram er et krav. Skolen benytter Tripletex regnskaps- og lønnsprogram
 • Digital kompetanse

Som lærer i Engelsk må du ha:

 • Høyere relevant utdanning
 • Utdanning i pedagogikk og/eller erfaring med opplæring/veiledning av voksne
 • Relevant erfaring med bruk av engelsk i arbeidssituasjon
 • Digital kompetanse

Som lærer i utdanningen Nettverksadministrator må du ha:

 • Høyere utdanning i informatikk. Manglende formelle kvalifikasjoner kan kompenseres med realkompetanse på minimum 6 år
 • Utdanning i pedagogikk og/eller erfaring med opplæring/veiledning av voksne
 • Erfaring i undervisning innenfor nettverk/infrastruktur
 • Erfaring med drift av Linuxsystemer helst også sertifisering i Linux+ eller tilsvarende
 • Erfaring med drift av Cisco Routing og switching, helst med CCNA sertifisering eller høyere

Det kan også være aktuelt med vikariater innenfor Windows server 2016, Secutity+ og Windows 10.

Hva kan Treider tilby deg?

I Treider får du muligheten til å jobbe innenfor et skolemiljø i sterk utvikling med spennende stedbaserte og nettbaserte utdanningstilbud i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Som faglærer vil du benytte skolens læringsplattform Canvas og digitale læringsressurser, som vil gi deg muligheten til å bruke nye og spennende læringsmetoder i din undervisning.

For å søke på stillingen, må du benytte deg av vårt søknadssystem.