Regnskapsmedarbeider

Varighet: 1 semester på dagtid - 2 semestre på kveldstid

Regnskap er en kompetanse som det alltid er behov for, selv i et digitalisert samfunn. Vår regnskapsutdanning er modernisert, med nettbaserte regnskapsprogram og opplæring i automatiserte prosesser.

Som regnskapsutdannet vil du jobbe med det viktigste i enhver bedrift, økonomien. Du vil lære å behandle både innkommende og utgående pengestrømmer, samt lønnskjøring.  Denne utdanningen passer for deg som vil ha en stabil kontorjobb. Utdanningen er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb!