Lønnsmedarbeider

Varighet: 1 semester på dagtid - 2 semestre på kveldstid

Utdanningen Lønnsmedarbeider gir bred teoretisk og praktisk kompetanse innenfor lønns- og personalarbeid. Du lærer mye om organisasjon og ledelse, reise og diett, utfylling av lovpålagte skjemaer og å anvende relevant lovverk på området. Videre lærer du om termin- og årsoppgaver, oppfølging av Utdanningen fokuserer kontinuerlig på praktisk anvendelse av lønnsteorien som ligger til grunn for arbeidet, med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Våre forelesere har bred arbeidserfaring innen fagfeltet de underviser i og har derfor en praktisk tilnærming til fagteorien.