Saksbehandler

Normert 2 semestre

Saksbehandler er en spesialisert utdanning som skal gi deg kunnskap om rettsreglene som gjelder for saksbehandling innenfor rettsområder som statsrett, forvaltningsrett, saksbehandlingsreglene og arkivering. Dette omfatter både offentlig forvaltning som gjennomfører politiske endringer som Stortinget og regjeringen har bestemt, og hvordan saksbehandling foregår i det private næringsliv. Utdanningen gir en spennende innsikt i Grunnloven, forvaltningsloven og offentleglova som er sentrale lover for å forstå samfunnet. Forvaltningen har en krevende rolle for å ivareta og balansere interessen til enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Utdanningen Saksbehandler vil passe for deg som ønsker å delta i beslutningsprosesser. Det blir interessante drøftelser for å vurdere om saksbehandlingsreglene og vedtaket oppfyller kravet til «forsvarlig saksbehandling». Sentrale saksbehandlingsregler som habilitet, taushetsplikt, at partene skal kunne ivareta sitt eget beste, regler knyttet til selve vedtaket og regler vedrørende klagebehandling. Du vil også få ferdigheter til å saksbehandle og anvende prosessverktøy.