Regnskapsmedarbeider

Normert 2 semestre

Utdanningen Regnskapsmedarbeider gir en teoretisk og praktisk kompetanse i regnskap for alle typer organisasjoner. Du vil lære å skille mellom ulike selskapsformer, kjenne relevant lovverk for regnskaps- og lønnsområdet, føring av regnskap og årsoppgjør i Visma Global, utfylling av likningspapirer, lønnskjøring i lønnssystemet Huldt & Lillevik og kjenne relevant lovverk for ansettelse og noe personalarbeid. Du får kompetanse som er aktuell i de aller fleste bedrifter, både i offentlig- og privat sektor. Arbeidsmarkedet for våre regnskapsmedarbeidere er meget godt.