Nettverksadministrator

Normert 4 semestre

Nettverksadministrator er et praktisk rettet utdanning som er utviklet og basert på faglitteratur og sertifiseringspensum fra markedsledere som Microsoft, CompTIA og Cisco. Dette sikrer faglig kvalitet og et faginnhold som vil lære deg å takle komplekse utfordringer i arbeidslivet. Vi holder oss alltid oppdatert og benytter programvare og løsninger som er relevante for IT-bransjen i dag. Studiet har en naturlig framdrift der vi starter med en generell innføring i kommunikasjon i datanettverk. Du lærer tidlig å konfigurere virtuelle maskiner. Dette gjør det mulig å jobbe med de samme problemstillingene på skolens pcer så vel som på hjemmepcen. Du skal videre lære nettverksteknologi gjennom installasjon, konfigurasjon, drifting og support av Windows og Linux-baserte nettverk, samt oppsett av brannmur og implementasjon av relevante sikkerhetsløsninger. Du vil også jobbe med problemløsing knyttet til blandede nettverksmiljøer. Problemstillinger rundt Linux-integrasjon og Cisco-nettverkskomponenter er relevante elementer av utdanningen.