Fremtidsrettede utdanninger innen logistikk

Vi tilbyr 2 fagskoleutdanninger innen fagområdet logistikk. Begge utdanningene er NOKUT-godkjente og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Utdanningene er gode utgangspunkt for en jobb innen transport- og lageradministrasjon og ledelse, og gir mange og varierte jobbmuligheter etter fullført utdanning. Du får god kunnskap om både jus, HMS og kvalitet. For utdanningen Transportadministrator er fagområdene transportøkonomi, transport og spedisjon sentrale. For Lageradministrator er det fokus på fagområdene lager og logistikk samt lager- og transportøkonomi. For å møte de til enhver tid gjeldende standarder, benyttes oppdatert og anerkjent programvare.

Dette får du hos Treider
Praktisk utdanning

Praktiske utdanninger som sikrer en lang karriere

Fleksible studier

Fleksible utdanninger på hel- og deltid eller via nettstudier.

Personlig oppfølging

Små klasser med tett oppfølging av den enkelte student.

Raskt ut i jobb

4 av 5 uteksaminerte studenter er i jobb innen seks måneder.

Studietilbud
Studium
Nivå
Studiesteder
Finansiering

Fagskoleutdanningen Lageradministrator er rettet mot deg som ønsker å jobbe med administrasjon og arbeidsledelse innen dette området.

Heltid, Deltid
Fagskole
  Lånekassegodkjent Lånekassegodkjent

  Denne fagskoleutdanningen er rettet mot deg som ønsker å jobbe med administrasjon og arbeidsledelse innen dette fagområdet.

  Heltid, Deltid
  Fagskole
   Lånekassegodkjent Lånekassegodkjent