Sekretær

Varighet: 1 semester på dagtid

Utdanning som Sekretær er en praktisk utdanning for deg som ønsker en interessant og selvstendig administrativ stilling. Emnene er satt sammen slik at de gir deg den brede kunnskapsbasen som er nødvendig for å kunne utføre kontorarbeid i dagens tempofylte arbeidsmiljøer. Du vil få praktisk og teoretisk kunnskap til de mest sentrale arbeidsoppgavene innenfor kontoradministrasjon slik at du er kvalifisert til å utføre denne type arbeidsoppgaver med kvalitet. Utdanningen gir deg en grundig forståelse av kontoradministrasjon knyttet til blant annet korrespondanse, økonomi, bruk av it-verktøy og engelsk i forretningslivet. Det er et stadig behov for administrativt personell som kan ivareta de mange administrative funksjoner som er essensielle i enhver bedrift.