Advokatsekretær

Varighet: 2 semestre på dagtid (ett skoleår)

Utdanningen Advokatsekretær gir deg en god forståelse av utvalgte juridiske emner innenfor privat og offentlig rett, kontoradministrative arbeidsoppgaver, herunder juridisk korrespondanse og engelsk forretningskorrespondanse, regnskap samt prosjektarbeid. Som advokatsekretær må du ha god kunnskap om advokatbransjen, og undervisningen retter seg derfor mot behovet i små og store advokatfirmaer, politiet, domstolene og andre foretak som arbeider med jus. En advokatsekretær skal kunne utføre varierte arbeidsoppgaver innenfor juridisk kontoradministrasjon, herunder å kunne arbeide med juridiske dokumenter og løse praktiske oppgaver knyttet til rettsområdene ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskilder. Det legges derfor vekt på anvendelse av effektive og hensiktsmessige IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte.

I utdanningens andre semester er du ute i praksis i 8 uker, 2 dager per uke. Slik får du både verdifull erfaring og ikke minst nettverksbygging mot bransjen. En advokatsekretær vil, foruten å være et foretakets ansikt utad, ofte spille en sentral rolle i kontordriften med bred fagkunnskap som krysser flere fagfelt.