Utdanninger innen jus og saksbehandling

Vi tilbyr fagskoleutdanninger innen jus og saksbehandling. Alle utdanningene er NOKUT-godkjente og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Studiene gjør deg kvalifisert for å gjøre alt fra kontoroppgaver knyttet til kundebehandling i resepsjon og på telefon, til mer avanserte administrative funksjoner innen økonomi, regnskap, juridisk korrespondanse og saksbehandling. Utdanningene har fokus på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. Studentene får kunnskap og ferdigheter innen bl.a. formell skriving, kundeservice, økonomi- og regnskap, arkivteori, juridisk metode, juridiske emner og engelsk. For å møte de til enhver tid gjeldende krav i arbeidslivet, benyttes oppdatert og anerkjent programvare.

Når du har fullført utdanningen, Juridisk kontormedarbeider, har du mulighet til å fortsette videre ved å ta andre semester på utdanningen, Advokatsekretær. Denne utdanningen gir 60 studiepoeng, og går enda mer i dybden på jusfaget. Du vil også få en unik mulighet til å gå ut i praksis, noe som gir verdifull kompetanse på CV-en.

Dette får du hos Treider
Praktisk utdanning

Praktiske utdanninger som sikrer en lang karriere.

Fleksible studier

Fleksible utdanninger på hel- og deltid eller via nettstudier.

Personlig oppfølging

Små klasser med tett oppfølging av den enkelte student.

Raskt ut i jobb

4 av 5 uteksaminerte studenter er i jobb innen seks måneder.

Studietilbud
Studium
Nivå
Studiesteder
Finansiering

Fagskoleutdanningen, advokatsekretær, gir deg en god forståelse av utvalgte juridiske emner innen privat og offentlig rett.

Heltid, Nettstudier
Fagskole
  • Nettstudier
  • Oslo
  • Trondheim
Lånekassegodkjent

Juridisk kontormedarbeider er en fagskoleutdanning som gir deg en god forståelse av kontoradministrative oppgaver.

Heltid, Nettstudier
Fagskole
  • Nettstudier
  • Oslo
  • Trondheim
Lånekassegodkjent

Denne fagskoleutdanningen er rettet mot deg som ønsker en jobb der du deltar i beslutningsprosesser.

Nettstudier
Fagskole
  • Nettstudier
Lånekassegodkjent

Dette sier studentene våre

Jeg har master i sosialantropologi, men fikk ikke jobb fordi jeg manglet praktisk yrkeserfaring. Videreutdanningen på Treider gir meg den praktiske og yrkesrettede kompetansen jeg trenger.

Eline, Saksbehandler