Utdanninger innen kontor og administrasjon

Vi tilbyr en rekke fagskoleutdanninger innen kontorfag. Alle utdanningene er NOKUT-godkjente og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Studiene gjør deg kvalifisert for å gjøre alt fra kontoroppgaver knyttet til kundebehandling i resepsjon og på telefon, til mer avanserte administrative funksjoner innen økonomi, regnskap, juridisk korrespondanse og saksbehandling.  Utdanningene har fokus på praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. Studentene får kunnskap og ferdigheter innen bl.a. formell skriving, kundeservice, økonomi- og regnskap, arkivteori, juridisk metode, juridiske emner og engelsk. For å møte de til enhver tid gjeldende krav i arbeidslivet, benyttes oppdatert og anerkjent programvare.

Dette får du hos Treider
Praktisk utdanning

Praktiske utdanninger som sikrer en lang karriere.

Fleksible studier

Fleksible utdanninger på hel- og deltid eller via nettstudier.

Personlig oppfølging

Små klasser med tett oppfølging av den enkelte student.

Raskt ut i jobb

4 av 5 uteksaminerte studenter er i jobb innen seks måneder.

Studietilbud
Studium
Nivå
Studiesteder
Finansiering

Fagskoleutdanningen, advokatassistent, gir deg en god forståelse av utvalgte juridiske emner innen privat og offentlig rett.

Heltid, Nettstudier
Fagskole
 • Nettstudier
 • Oslo
 • Trondheim
 • Bergen
Lånekassegodkjent Lånekassegodkjent

Juridisk kontormedarbeider er en fagskoleutdanning som gir deg en god forståelse av kontoradministrative oppgaver.

Heltid, Deltid, Nettstudier
Fagskole
 • Nettstudier
 • Oslo
 • Trondheim
 • Bergen
Lånekassegodkjent Lånekassegodkjent

Denne fagskoleutdanningen er rettet mot deg som ønsker en jobb der du deltar i beslutningsprosesser.

Heltid, Deltid, Nettstudier
Fagskole
 • Nettstudier
 • Oslo
 • Bergen
Lånekassegodkjent Lånekassegodkjent