IT

De aller fleste arbeidsoppgaver i dag er avhengig av et stabilt og sikkert nettverk av datamaskiner, og det er nettverksadministratoren som er nøkkelpersonen i denne viktige jobben. Behovet for nettverksadministratorer har økt betydelig de siste årene, i takt med økt IT-bruk på arbeidsplassene samt mer og mer komplekse IT-løsninger. Typiske arbeidsområder for nettverksadministratoren er installasjon og drift av servere, samhandling mellom servere, arbeidsstasjoner og andre nettverkskomponenter, samt vedlikehold, ekspansjon og dokumentasjon, alltid med fokus på drifts- og datasikkerhet. Du vil også jobbe med problemløsing knyttet til blandede nettverksmiljøer. Problemstillinger rundt Linux-integrasjon og Cisco-nettverkskomponenter er en viktig del av studiet.

Referanser

Referanse
Tanja Moen Regnskapsmedarbeider

Kort utdanning, raskt ut i jobb

Jeg kan anbefale Regnskapsmedarbeider utdanningen hos Treider Fagskoler fordi det var bra gjennomført. Inneholder mye, men gir nok kunnskap og gjør klar til å komme i jobb. Veldig fornøyd med utdanningen, bra lærere.

Les mer

Ønsket å jobbe innom regnskap og Treider Fagskoler var eneste alternativet. Jeg er 52 år gammel og har ikke tid til lange studier.

Tanja Moen Regnskapsmedarbeider

Referanse
Cindy Skar Medisinsk sekretær

Jeg hørte at utdanningen var veldig bra

Lærere er veldig hjelpsomme og dyktige. Klassemiljøet var også veldig trivelig. Bra utdanning og de fleste arbeidsgivere likte å høre at jeg hadde utdanning fra Treider Fagskoler.

Les mer

Det er viktig å ha riktig kunnskap når det gjelder medisinsk terminologi og latin. Kontorfaget hjelper også når det gjelder den delen av jobben som journalskriving og resepsjon.

Cindy Skar Medisinsk sekretær

Tips en venn

Del med venn