Utdanning innen helsefag

Innen fagområdet helse, tilbyr vi den yrkesrettede utdanningen Medisinsk sekretær. Som medisinsk sekretær er en jobb på sykehus eller en jobb på offentlige eller private legekontorer det mest vanlige. Utdanningen er praktisk rettet og direkte jobbrelevant., og er derfor et godt utgangspunkt for en karriere innen helsesektoren.

Jobbmulighetene etter fullførte studier er svært gode, og utdanningen er anerkjent i bransjen. For å møte de til enhver tid gjeldende systemløsninger i helsevesenet, benyttes oppdatert og anerkjent programvare og applikasjoner.  Denne utdanningen er ikke fagskolegodkjent (NOKUT-godkjent), men Treider Fagskoler kan tilby en egen finansordning med de samme betingelser som Lånekassen

Dette får du hos Treider
Praktisk utdanning

Praktiske utdanninger som sikrer en lang karriere.

Fleksible studier

Fleksible utdanninger på hel- og deltid eller via nettstudier.

Personlig oppfølging

Små klasser med tett oppfølging av den enkelte student.

Raskt ut i jobb

4 av 5 uteksaminerte studenter er i jobb innen seks måneder.

Studietilbud
Studium
Nivå
Studiesteder
Finansiering

Utdanningen medisinsk sekretær gjør deg kvalifisert for å jobbe med kontoradministrative oppgaver på sykehus eller legekontor.

Heltid, Deltid, Nettstudier
Yrkesrettet utdanning
 • Nettstudier
 • Oslo
 • Drammen
 • Fredrikstad
 • Hamar
 • Kristiansand
 • Skien
 • Trondheim
 • Tromsø
 • Ålesund
 • Bergen
 • Stavanger
 • Stord