Retail Designer

Studiepoeng 60
Finansiering
Semester 2
Fakta
Studiestart august 2019

Oslo: 20. august 2019 (heltid/dagtid)

TO SEMESTRE PÅ DAGTID (ett skoleår)
Retail Designer tilbys med varighet to semestre på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning hos School of Fashion Industry.

Jobbmuligheter

Etter fullført utdanning vil du ha arbeidsmuligheter innenfor områder som blant annet:

 • retail design
 • visual merchandising
 • eksponseringsdesign
 • dekorator

De store møbelvarehusene som f.eks. IKEA, ansetter gjerne studenter fra skolen når de har behov for ansatte. Det er stort behov for kreative talenter med entusiasme og pågangsmot i bransjen.

Målsetting

Utdanningens emnesammensetning skal gjøre deg i stand til å administrere arbeidsoppgaver relatert til retail design, jobbe mot samarbeidspartnere og underleverandører på en sikker måte, bruke og nyttiggjøre tekniske verktøy og jobbe i eller lede prosjekter.

Etter endt utdanning skal du være rustet til å ta kloke og riktige valg i yrkessammenheng og på en god måte bidra i de respektive fagfelt og på fagområdet generelt.

Søknadsprosess

SoFI operer med løpende opptak – det betyr at du kan sikre din studieplass allerede i dag! Registrer deg elektronisk via søknadsknappen på denne siden, og du vil motta en epost med informasjon om hvordan man laster opp kopier av vitnemål, eller siste terminkarakter, samt eventuelle attester. Disse legges i din personlige mappe.

Dersom du blir vurdert som godkjent for opptak vil du motta en studiekontrakt i posten sammen med faktura for innbetaling av registreringsavgift. Betalt registreringsavgift og retur av signert studiekontrakt fullfører opptaket som student ved SoFI.

Pris og finansiering
 • Pris per semester: kr 58.000,- (varighet to semestre)
 • Registreringsavgift: kr 1 800,-
 • Eksamensavgift er inkludert
 • Lærebøker kommer i tillegg

Utdanningen Retail Designer er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

 

Eksamen

Det er lagt opp til:

 • 5 obligatoriske innleveringer
 • 3 eksamener
 • 2 mappeinnleveringer (vurderingsmapper)

Ved bestått eksamen i alle emner, inklusive obligatoriske innleveringer, utstedes vitnemål.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Retail Designer

Beskrivelse

Vår fagskoleutdanning, Retail designer, passer for deg som ønsker å jobbe med kreative oppgaver innen varehandelen. Her lærer du alt du kan tenkte deg innen dekorasjon, vareplassering, butikkplanlegging og konseptutvikling. Etter fullført utdanning har du en teoretisk og praktisk plattform som gjør at du kan gå rett ut i jobb. Du får kunnskap om målgruppeanalyse gjennom innsikt i samfunn, trender og forbrukeratferd. Faglærerne har fokus på din faglige og kreative utvikling, og at du skal utvikle deg selv og dine samarbeidsevner.

Vi har tett kontakt med næringslivet, og som en del av utdanningens andre semester skal du gjennomføre en praksisperiode i en relevant bedrift. På våren reiser vi på studietur til verdens største møbelmesse i Milano. Her får vi se alt av nye trender og mange spennende butikkonsepter. Dette er en aktiv, spennende og morsom utdanning som gir deg en god start på din yrkeskarriere og minner for livet.

Denne utdanningen er en del av utdanningstilbudet til vår søsterskole SoFI – School of Fashion Industry. Du kan fortsatt søke studieplass via våre nettsider, men vi gjør oppmerksom på at du vil bli tatt opp som student under SoFI. Du kan lese mer om School of Fashion Industry på www.sofi.no. Dersom du har spørsmål knyttet til dette kan du sende en e-post til post@sofi.no

Emner
Overordnet

Utdanningen har i årenes løp utviklet seg fra å hete Dekoratør via Visual Merchandiser og til dagen Retail Designer. I utdanningen går teori og praksis hånd i hånd. I løpet av første semester lærer du samarbeids- og kommunikasjonsteknikker. Videre arbeider du med spennende og morsomme oppgavebaserte  prosjekter.

Første andre semester er viet studier for å lete etter behov og reaksjonsmønstre hos forskjellige målgrupper. Da tester vi også ut virkemidler innenfor faget som kan gi kommersielle resultater. Utdanningen går over et intensivt studieår og baserer seg på aktivt samarbeid mellom studenter og lærerne.

Teknikker

Teknikker er første fase i basiskunnskapene:

Kreative teknikker gir deg kunnskap om teknikker som trigger og yngler kreative ideer.

Teambuilding lærer deg hvordan du samarbeider med andre kreative mennesker i en gruppe.

Frihåndstegning gir deg innsikt i enkle tegneteknikker som gir forklarende tegnetekniske resultater for presentasjon til kunde.

Form og komposisjon gir deg innføring i grunnleggende begreper for dekorasjons- og interiørteknikker.

Fargelære favner om læren om fargepsykologi, NCS-systemet og fargesetting som virkemiddel i vareplassering, dekorasjon og innredning av kommersielle rom.

Digitale verktøy brukes som tekniske hjelpemidler for å gjøre deg i stand til å lage gode forklaringer og presentasjoner av løsninger innen faget retail design.

Presentasjon omfatter mappeinnleveringer og muntlige fremføringer av dine arbeider.

Forbrukeradferd

Forbrukeratferd gir deg kunnskap om samfunnet og menneskenes historie, nåtid og fremtid. Dette er viktige virkemidler for å kunne arbeide strategisk innenfor faget retail design.

Stilhistorie gir innsikt i hvordan mennesker levde og bodde tidligere. Denne kunnskapen benyttes for å forstå nåtid og fremtid, og for å kunne lage scenografiske etterligninger i butikker og utstillinger.

Målgruppeanalyse er et viktig redskap for å kunne tilrettelegge for ulike menneskers ønsker, drømmer og behov. Dette er viktig kunnskap for å arbeide strategisk og kommersielt innenfor faget retail design.

Trend forecasting er verktøy for å finne tendenser for endringer i samfunnet som igjen påvirker forbrukere.

Undersøkelser eller studier om menneskers ønsker og behov og om fremtiden gir innsikt i form og funksjon innenfor interiørdesign i nåtid og fremtid.

Butikkdesign

Butikkdesign er hovedemnet som favner om alle virkemidler som benyttes for at et butikkonsept, et butikklokale og en varepresentasjon skal tydeliggjøre en merkevareidentitetHer lærer du om rommets virkning på mennesker og hvordan du lager kommersielle planløsninger med varene og kundene i fokus.

Konseptutvikling gir innblikk i hvordan du kan forbedre eller lage nye konseptuelle løsninger. Det gir designmessige retningslinjer for hvordan du strategisk kan kommunisere med rommet, produktene og med brukerne i et helhetlig perspektiv.

Materiallære viser hvilke materialer som kan brukes i utvikling av butikkonsepter og innredningssystemer.

Belysning skal lære deg hvordan lyset er en betydelig påvirkningsfaktor i romlige arenaer der mennesker skal se og sanse varehandelens produkter.

Merkevareledelse

Merkevareledelse / Brand Management er viktig. Emnet gir deg innblikk i de ulike kommunikasjonsplattformene med spesielt fokus på hvordan retail design ivaretar en kommersiell merkevareidentitet i de romlige arenaene.

Kommunikasjon gir deg innblikk i hvordan du strategisk kan kommunisere med rommet og merkevarene. Presentasjon gir deg innsikt i hvordan merkevarer blir presentert og samsvarer med merkevarens identitet i forhold til forbruker og konsept.

Visual Merchandising omhandler teknikker og virkemidler for hvordan varer og produkter presenteres i butikken og i utstillinger på en kommersiell måte.

Fotostyling gir et innblikk i teknikker for plassering av produkter som skal fotograferes til magasiner, til nettsider eller i kommersiell regi.

Entreprenørskap gir deg innsikt i drift av kommersielle bedrifter og hvordan du selv kan starte ditt eget firma og etablere din egen merkevare.

Event / utstilling

Hver vår har skolen en utstilling/event hvor næringslivet og andre interesserte blir invitert. Utstillingen/eventet utformes av studentene og har studentenes arbeider i fokus. Her bygger du din egen merkevareidentitet gjennom presentasjonen av utstillingen og dine egne arbeider.