Nettverksadministrator

Studiepoeng 60
Finansiering
Semester 2 eller 4
Fakta
Studiestart stedbasert 2020

Oppstart høst Oslo og Trondheim: medio august 2020

ETT ÅR PÅ DAGTID

Nettverksadministrator tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Jobbmuligheter

Typiske arbeidsområder for en nettverksadministrator i en bedrift:

 • installasjon og drift av servere
 • samhandling mellom servere
 • arbeidsstasjoner (PC’ene som brukes av de ansatte i et firma)
 • andre nettverkskomponenter, som trådløse tilgangspunkter, routere, switcher og skrivere, samt konfigurasjon av sikkerhetskopi og gjenoppretting av denne. I tillegg kommer oppdatering og vedlikehold av arbeidsstasjoner og serverpark samt planlegging for framtidig ekspansjon og dokumentasjon, alltid med fokus på proaktivitet og driftssikkerhet.
Opptakskrav
Pris og finansiering

Stedbasert:

 • Pris per semester: kr 50.500,- (varighet to semestre)
 • Registreringsavgift: kr 1.800,-
 • Eksamensavgift er inkludert.
 • Totalpris: kr 102.800 (to semestre)
 • Lærebøker kommer i tillegg

Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Det skal gjennomføres 6 karaktersettende vurderinger/semesteroppgaver i løpet av utdanningen:

 1. Windows 10
 2. Cisco CCNA
 3. Windows Server 2016
 4. Windows Security
 5. Linux+
 6. Security+

Disse vurderes med karakter A-F som blir gjengitt på vitnemålet.

Studiemateriell
Hva er nettstudier?

Nettstudier ved Treider

Nettstudier er studier via nett, uten fast oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning og gir deg frihet til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. Nettstudier hos oss kan lett kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise.

Treider benytter den elektroniske studieplattformen Canvas for nettstudiene.

Hvordan foregår nettstudier?

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hver utdanning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til pensumlitteraturen.

Pensumlitteraturen finner du i nettskolen og i lærebøkene som du kan kjøpe på www.akademika.no eventuelt i bokhandelen. I noen av emnene er det øvingsoppgaver som hjelper deg gjennom pensum. Innsendingsoppgavene leveres til nettlæreren gjennom nettskolen. Du får tilgang til din egen arbeidsbok i nettskolen. Der kan du lagre arbeidet du gjør hjemme, og fortsette et annet sted, eller du kan lagre filer du ønsker å ha tilgjengelig på reise.

På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og eksamenskarakterer.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke temaer som berører dine nettstudier med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Veiledning og oppfølging

Du vil få personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Høyt kvalifiserte faglærere følger deg gjennom hele studietiden, blant annet ved å gi deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene. Faglærerne har som mål å gi deg tilbakemelding innen 2 virkedag gjennom nettskolen.

Du får også en egen studiekonsulent som hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, og som gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det.

Vi har en rekke positive og engasjerte studiekonsulenter som står klare til å hjelpe deg gjennom nettstudiene med f.eks. planlegging av studieprogresjon eller med praktiske utfordringer knyttet til nettskolen. Studiekonsulenten kan gi deg smarte tips dersom du trenger hjelp med motivasjonen. Særlig rundt eksamenstider pleier det å være praktiske spørsmål. Også her kan din studiekonsulent være til god hjelp. Kontaktinformasjon til rette vedkommende finner du på læringsplattformen.

Innsendingsoppgaver og eksamener

Informasjon om de ulike innsendingsoppgavene og eksamenstidspunktene finner du i læringsplattformen tilknyttet hvert emne.

Studielengde

For Nettverksadministrator er normert tid 4 semestre på å gjennomføre utdanningen. Det er mulig å søke om 6 eller 12 måneder forlengelse av studietiden. Ved forlengelse påløper ekstra avgift.

En nettskole med sosialt studentmiljø

Mange tror at livet som nettstudent er en ensom tilværelse. Det trenger det ikke å være. Du har mange muligheter for å samarbeide med andre og danne deg et faglig og sosialt nettverk gjennom det virtuelle klasserommet. Det er stor sannsynlighet for at du finner andre studenter som er pålogget samtidig som deg, og ofte kan de være til hjelp dersom du står fast.

Fleksibilitet

Nettstudier hos oss kan kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise. På vår nettskole har du fleksibiliteten til å studere når og hvor du vil, i ditt eget tempo, innenfor de fristene som satt. Nettskolen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Slik kan du tilpasse nettstudiene til din hverdag.

Kvalitetshåndbok

Her finner du Treiders kvalitetshåndbok.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Nettverksadministrator

Beskrivelse

Nettverksadministrator er en praktisk rettet fagskoleutdanning som er utviklet og basert på faglitteratur og sertifiseringspensum fra markedsledere som Microsoft, CompTIA og Cisco. Dette sikrer faglig kvalitet og et faginnhold som lærer deg å håndtere komplekse utfordringer i arbeidslivet.

Utdanningen har en naturlig fremdrift der vi starter med en generell innføring i kommunikasjon i datanettverk. Du lærer tidlig å konfigurere virtuelle maskiner. Dette gjør det mulig å jobbe med de samme problemstillingene på skolens PC-er så vel som på hjemme-PC. Du lærer deg nettverksteknologi gjennom installasjon, konfigurasjon, drift og support av Windows og Linux-baserte nettverk, samt oppsett av brannmur og implementering av relevante sikkerhetsløsninger. Problemstillinger rundt Linux-integrasjon og Cisco-nettverkskomponenter er en viktig del av utdanningen.

Vi tilbyr nettverksadministrator som stedbasert.

Vi kobler våre studenter opp mot rekrutteringsbransjen, og arrangerer karrieredager to ganger i året. Der får studentene mulighet til å møte de som bemanner, vise frem sin CV og ha et mini-intervju med forskjellige rekrutterer.

Last ned informasjon om Nettverksadministrasjon her.

Emner
Overordnet om utdanningen

Første semester av utdanningen Nettverksadministrator gir en innføring i arbeid med datakommunikasjon og datanettverk generelt. Du vil få kunnskap og ferdigheter i å installere, oppgradere, konfigurere, drifte, feilsøke og supportere Windows-baserte nettverk, samt bli introdusert for grunnleggende begreper innen IT og kommunikasjon som nettverksprotokoller, operativsystemer, datalagring og virtualisering.

Mens første semester fokuserer på grunnleggende teknologi og systemadministrasjon, vil andre semester i større grad vektlegge sikkerhetsproblematikk, integrasjon og nettverksdesign. Semesteret fokuserer også på IT-administratorens arbeidsoppgaver sett i lys av bedrift og organisasjon.

Andre semester har også fokus på å gi spesifikk kunnskap og ferdigheter i å installere, konfigurere, drifte og supportere Linux-baserte nettverk, inkludert problematikk knyttet til blandede (heterogene) nettverksmiljøer.

Fagområdene kombineres, og faginnholdet bindes sammen ved å gi nødvendig trening i å løse sammensatte problemer og å takle nye utfordringer. Det bygges bro mellom de enkelte emnene, og målet er å skape en bred forståelse for oppgavene til en nettverksadministrator eller -konsulent.

Oversikt over pensumlitteratur ligger i tilknytning til beskrivelsen av hvert emne. Bøkene kan kjøpes fra f.eks. adlibris.com.

Windows 10

Her får du en grundig innføring i maskinkrav til installasjon, oppgradering, konfigurasjon og administrasjon av Windows 10 klient operativsystemet i mellomstore og store nettverksmiljøer, inkludert automatisert utrullering og sentralisert konfigurasjon.

Cisco CCNA

Cisco er markedsleder innen datakommunikasjon og produserer programmer og fysiske enheter som f. eks.  routere, switcher, trådløse nettverk, IP-telefoni, lagring og sikkerhet og finnes i alle nettverk – private og offentlige.

Windows Server 2016

Her får du en grundig innføring i installasjon, konfigurasjon og administrasjon av Windows Server 2016-operativsystemet i alle nettverksmiljøer, inklusive administrasjon av brukere, lagring, tilganger, skrivere og sikkerhetskopiering.

Windows Security

Her får du en grundig innføring i maskinkrav til installasjon, oppgradering, konfigurasjon og administrasjon av Windows 10 klient operativsystemet i mellomstore og store nettverksmiljøer, inkludert automatisert utrullering og sentralisert konfigurasjon.

Linux+

Emnet omhandler administrasjon av Linux operativsystemer med vekt på installasjon, konfigurasjon, systemvedlikehold, feilsøking og problemløsing. Dette er det første av to CompTIA-baserte fagkurs som samlet dekker pensum til CompTIA-sertifiseringene Linux+ og Security+.

Security+

Sikkerhet er det fagområdet innen nettverksadministrasjon som vokser raskest. Du lærer å beskytte ditt nettverks brukere og ressurser. Hvilke verktøy skal du bruke for å beskytte deg mot forskjellige trusler? Faget viderefører innholdet fra fagkurset Linux+ og er det andre av to fagkurs som samlet dekker pensum til CompTIA-sertifiseringene Linux+ og Security+.

Dette sier studentene våre

Alexander

Jeg er interessert i IT, det har jeg alltid vært. Jeg ønsket å ta en fagskoleutdanning fordi jeg ville ha en kort og praktisk utdanning som kan få meg rett ut i arbeid. Det er et godt studentmiljø og jeg har lært mye. Lærerne er dyktige og det er mye fokus på det praktiske som kan brukes ut i arbeidslivet.

Alexander, Nettverksadministrator