Nettverksadministrator

Studiepoeng 60
Finansiering
Studietid 12/24 mnd
Fakta
Studiestart stedbasert

Oslo: 1-årig, heltid/dagtid, 21. august 2019

Bergen: 1-årig, heltid/dagtid, 22. august 2019

ETT ÅR PÅ DAGTID

Nettverksadministrator tilbys med varighet to semestre på dagtid med studiestart én gang årlig.  Undervisningen er fordelt på tradisjonell klasseromsundervisning, forelesninger, caseoppgaver, samtaler og diskusjoner. I tillegg legges det opp til veiledningstimer i arbeidet tilknyttet semesteroppgavene.

Studiestart nettutdanning

Nett: 13. februar 2019

Vi praktiserer faste oppstarter to ganger årlig. Det vil være mulig å melde seg på utdanningen i inntil to uker etter studiestart.

Normert studietid er 4. semestre på å gjennomføre utdanningen. Det er mulig å søke om 6 eller 12 måneder forlengelse av studietiden utover dette. Egne satser gjelder for forlengelse.

Jobbmuligheter

Typiske arbeidsområder for en nettverksadministrator i en bedrift:

 • installasjon og drift av servere
 • samhandling mellom servere
 • arbeidsstasjoner (PC’ene som brukes av de ansatte i et firma)
 • andre nettverkskomponenter, som trådløse tilgangspunkter, routere, switcher og skrivere, samt konfigurasjon av sikkerhetskopi og gjenoppretting av denn
Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Utdanningen krever at du, i tillegg til skolens utstyr, benytter egen laptop med følgende spesifikasjoner:

Krav til CPU og RAM
Anbefalt: 4 vCPU core og 16 GB RAM
Minimum: 2 vCPU core og 16 GB RAM

BIOS støtte for virtualisering / Hypervisualisering
Intel CPUs med Intel VT-x / EPT eller AMD CPUs med AMD-v/RVI utvidelse tilgjengelig og påslått i BIOS

Krav til lagring
Anbefalt diskplass – 500GB pluss ekstern USB 3 disk 1 TB

Pris og finansiering

Stedsbasert utdanning:

 • Pris per semester: kr 50 500,- (varighet to semestre)
 • Opptaksgebyr: kr 1 800,-
 • Eksamensavgift er inkludert.
 • Lærebøker kommer i tillegg

Nettutdanning:

 • Pris kr 70 000,-
 • Opptaksgebyr: kr 1 800,-
 • Eksamensavgift er inkludert.
 • Lærebøker kommer i tillegg

Nettverksadministrator er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Det skal gjennomføres 6 karaktersettende vurderinger/semesteroppgaver i løpet av utdanningen:

 1. Windows 10
 2. Cisco CCNA
 3. Windows Server 2016
 4. Windows Security
 5. Linux+
 6. Security+

Disse vurderes med karakter A-F som blir gjengitt på vitnemålet.

Studiemateriell

Pensumbok til Windows 10

Emnet gir en grundig innføring i maskinkrav til installasjon, oppgradering, konfigurasjon og administrasjon av Windows 10 klient operativsystemet i mellomstore og store nettverksmiljøer, inkludert automatisert utrullering og sentralisert konfigurasjon. Innholdet og fagplanen er i sin helhet basert på pensum for Microsoft Certified Professional-sertifiseringen 70-698.

 • Installing and Configuring Windows 10 1st Edition

Exam Ref 70-698

Published 7/2/2018

 • 2nd Edition
 • 512 pages
 • Book 978-1-5093-0784-5
 • eBook 978-1-5093-0787-6

Pensumbok Cisco CCNA

Cisco er markedsleder innen datakommunikasjon og produserer programmer og fysiske enheter som f. eks.  routere, switcher, trådløse nettverk, IP-telefoni, lagring og sikkerhet og finnes i alle nettverk – private og offentlige.

Studiet omfatter stoff hentet fra Ciscos pensum for eksamenene 100-105 CCENT, 200-105 CCNA Routing and Switching. Undervisningen foregår i klasserom hvor studentene har tilgang til både simulert og faktisk Cisco-utstyr, og kan jobbe praktisk med oppgaver samtidig som de får undervisning i faget.

CCNA Routing and Switching 200-125 Official Cert Guide Library

ISBN: 9781587205811

Utgitt 2016

Boken er en Bundle sammensatt av de to bøkene:

 • CCENT/CCNA ICND1 100-105 Official Cert Guide og
 • CCNA Routing and Switching ICND2 200-105 Official Cert Guide

Pensumbøker Windows server

Emnet gir en grundig innføring i installasjon, konfigurasjon og administrasjon av Windows Server 2016-operativsystemet i alle nettverksmiljøer, inklusive administrasjon av brukere, lagring, tilganger, skrivere og sikkerhetskopiering. Innholdet følger fagplanen for MCTS/MCITP på Windows Server 2016.

Emnet gir en grundig teoretisk og praktisk innføring i hovedkomponenten i Windows Server-baserte nettverk, nemlig Active Directory. Du lærer hvordan maskiner kommuniserer sikkert med hverandre over TCP/IP, som er et sett med protokoller og regler som må følges, og konfigureres. Videre lærer du konfigurasjon og feilsøking av typiske komponenter du finner i Windows-nettverk, som f.eks. DHCP, DNS, WSUS og WDS.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Exam ref 70-740

ISBN: 9780735698826

Utgitt 2017

Networking with Windows Server 2016

Exam ref 70-741

ISBN: 9780735697423

Utgitt 2016

Disse bøkene kan, sammen med boken for 70-742, kjøpes som en bundle: Book 978-1-5093-0366-3, eBook 978-1-5093-0668-8

This bundle contains the following three Exam Refs, direct from Microsoft:

 • Exam Ref 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 ISBN 9780735698826
 • Exam Ref 70-741 Networking with Windows Server 2016 ISBN 9780735697423
 • Exam Ref 70-742 Identity with Windows Server 2016 ISBN 9780735698819

Sikkerhet med Windows 2016

Emnet gir studenten en innføring i de ulike metodene for sikring av nettverk og nettverkstjenester. Active Directory Domain Services (AD DS), oppsett av domener, trusts og tilgangskontroller, overvåkning og metoder for å avdekke potensielle dataangrep.

Du skal lære de mest effektive metoder for å implementere sikkerhet i et Active Directory Domain Services, bruke og å konfigurere Active Directory Federation Service.

Exam Ref 70-742 Identity with Windows Server 2016

ISBN 9780735698819

Exam Ref 70-744 Securing Windows Server 2016

ISBN 978-1-5093-0426-4

Pensumbok Linux+

Hva menes med åpen kildekode (ofte omtalt som «Open Source»)? Det er mye forvirring rundt lisensiering og bruk av Linux og kildekode. De fleste tunge web-servere og brannmurer i verden kjører Linux i bunnen. Det finnes et hav av forskjellige Linux- distribusjoner tilgjengelig. Vi går i dybden på Debian-baserte Ubuntu som er den mest brukte både på klient- og serversiden.

Emnet omhandler administrasjon av Linux operativsystemer med vekt på installasjon, konfigurasjon, systemvedlikehold, feilsøking og problemløsing. Pensum er hentet fra CompTia-sertifiseringen Linux+.

CompTIA Linux+ Complete Study Guide; 3nd Edition

Exam LX0-103 and Exam LX0-104

ISBN: 978-1-119-02122-3

Utgitt April 2015

Pensumbok Security+

Sikkerhet er det fagområdet innen nettverksadministrasjon som vokser raskest. Du lærer å beskytte ditt nettverks brukere og ressurser. Hvilke verktøy skal du bruke for å beskytte deg mot forskjellige trusler? Faget viderefører innholdet fra fagkurset Linux+ og er det andre av to fagkurs som samlet dekker pensum til CompTIA-sertifiseringene Linux+ og Security+.

Pensumbok Security+

CompTIA Security+ Study Guide: Exam SY0-501, 7th Edition

Emmett Dulaney, Chuck Easttom

ISBN: 978-1-119-41687-6

Utgitt Desember 2017

512 pages

Hva er nettstudier?

Nettstudier ved Treider

Nettstudier er studier via nett, uten fast oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning og gir deg frihet til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. Nettstudier hos oss kan lett kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise.

Treider benytter den elektroniske studieplattformen Canvas for nettstudiene.

Hvordan foregår nettstudier?

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hver utdanning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til pensumlitteraturen.

Pensumlitteraturen finner du i nettskolen og i lærebøkene som du kan kjøpe på www.akademika.no eventuelt i bokhandelen. I noen av emnene er det øvingsoppgaver som hjelper deg gjennom pensum. Innsendingsoppgavene leveres til nettlæreren gjennom nettskolen. Du får tilgang til din egen arbeidsbok i nettskolen. Der kan du lagre arbeidet du gjør hjemme, og fortsette et annet sted, eller du kan lagre filer du ønsker å ha tilgjengelig på reise.

På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og eksamenskarakterer.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke temaer som berører dine nettstudier med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Veiledning og oppfølging

Du vil få personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Høyt kvalifiserte faglærere følger deg gjennom hele studietiden, blant annet ved å gi deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene. Faglærerne har som mål å gi deg tilbakemelding innen 2 virkedag gjennom nettskolen.

Du får også en egen studiekonsulent som hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, og som gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det.

Vi har en rekke positive og engasjerte studiekonsulenter som står klare til å hjelpe deg gjennom nettstudiene med f.eks. planlegging av studieprogresjon eller med praktiske utfordringer knyttet til nettskolen. Studiekonsulenten kan gi deg smarte tips dersom du trenger hjelp med motivasjonen. Særlig rundt eksamenstider pleier det å være praktiske spørsmål. Også her kan din studiekonsulent være til god hjelp. Kontaktinformasjon til rette vedkommende finner du på læringsplattformen.

Innsendingsoppgaver og eksamener

Informasjon om de ulike innsendingsoppgavene og eksamenstidspunktene finner du i læringsplattformen tilknyttet hvert emne.

Studielengde

For Nettverksadministrator er normert tid 4 semestre på å gjennomføre utdanningen. Det er mulig å søke om 6 eller 12 måneder forlengelse av studietiden. Ved forlengelse påløper ekstra avgift.

En nettskole med sosialt studentmiljø

Mange tror at livet som nettstudent er en ensom tilværelse. Det trenger det ikke å være. Du har mange muligheter for å samarbeide med andre og danne deg et faglig og sosialt nettverk gjennom det virtuelle klasserommet. Det er stor sannsynlighet for at du finner andre studenter som er pålogget samtidig som deg, og ofte kan de være til hjelp dersom du står fast.

Fleksibilitet

Nettstudier hos oss kan kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise. På vår nettskole har du fleksibiliteten til å studere når og hvor du vil, i ditt eget tempo, innenfor de fristene som satt. Nettskolen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Slik kan du tilpasse nettstudiene til din hverdag.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Nettverksadministrator

Beskrivelse

Nettverksadministrator er en praktisk rettet fagskoleutdanning som er utviklet og basert på faglitteratur og sertifiseringspensum fra markedsledere som Microsoft, CompTIA og Cisco. Dette sikrer faglig kvalitet og et faginnhold som lærer deg å takle komplekse utfordringer i arbeidslivet.

Vi holder oss alltid oppdatert og benytter programvare og løsninger som er relevante for IT-bransjen i dag. Utdanningen har en naturlig fremdrift der vi starter med en generell innføring i kommunikasjon i datanettverk. Du lærer tidlig å konfigurere virtuelle maskiner. Dette gjør det mulig å jobbe med de samme problemstillingene på skolens PC-er så vel som på hjemme-PC. Du lærer deg nettverksteknologi gjennom installasjon, konfigurasjon, drifting og support av Windows og Linux-baserte nettverk, samt oppsett av brannmur og implementering av relevante sikkerhetsløsninger. Problemstillinger rundt Linux-integrasjon og Cisco-nettverkskomponenter er en viktig del av utdanningen.

Vi tilbyr nettverksadministrator både som stedsbasert og nettutdanning.

Emner
Overordnet om utdanningen

Første semester av utdanningen Nettverksadministrator gir en innføring i arbeid med datakommunikasjon og datanettverk generelt. Du vil få kunnskap og ferdigheter i å installere, oppgradere, konfigurere, drifte, feilsøke og supportere Windows-baserte nettverk, samt bli introdusert for grunnleggende begreper innen IT og kommunikasjon som nettverksprotokoller, operativsystemer, datalagring og virtualisering.

Mens første semester fokuserer på grunnleggende teknologi og systemadministrasjon, vil andre semester i større grad vektlegge sikkerhetsproblematikk, integrasjon og nettverksdesign. Semesteret fokuserer også på IT-administratorens arbeidsoppgaver sett i lys av bedrift og organisasjon.

Andre semester har også fokus på å gi spesifikk kunnskap og ferdigheter i å installere, konfigurere, drifte og supportere Linux-baserte nettverk, inkludert problematikk knyttet til blandede (heterogene) nettverksmiljøer.

Fagområdene kombineres, og faginnholdet bindes sammen ved å gi nødvendig trening i å løse sammensatte problemer og å takle nye utfordringer. Det bygges bro mellom de enkelte emnene, og målet er å skape en bred forståelse for oppgavene til en nettverksadministrator eller -konsulent.

Oversikt over pensumlitteratur ligger i tilknytning til beskrivelsen av hvert emne. Bøkene kan kjøpes fra f.eks. adlibris.com.

Windows 10

Her får du en grundig innføring i maskinkrav til installasjon, oppgradering, konfigurasjon og administrasjon av Windows 10 klient operativsystemet i mellomstore og store nettverksmiljøer, inkludert automatisert utrullering og sentralisert konfigurasjon. Innholdet og fagplanen er basert på pensum for Microsoft Certified Professional  (MCP)-sertifiseringen 70-698 Installing and Configuring Windows 10.

Cisco CCNA

Cisco er markedsleder innen datakommunikasjon og produserer programmer og fysiske enheter som f. eks.  routere, switcher, trådløse nettverk, IP-telefoni, lagring og sikkerhet og finnes i alle nettverk – private og offentlige.

Emnet omfatter stoff hentet fra Ciscos pensum for eksamenene 100-105 CCENT, 200-105 CCNA Routing and Switching. Undervisningen foregår i klasserom hvor studentene har tilgang til både simulert og faktisk Cisco-utstyr, og kan jobbe praktisk med oppgaver samtidig som de får undervisning i faget.

Windows Server 2016

Her får du en grundig innføring i installasjon, konfigurasjon og administrasjon av Windows Server 2016-operativsystemet i alle nettverksmiljøer, inklusive administrasjon av brukere, lagring, tilganger, skrivere og sikkerhetskopiering. Innholdet følger fagplanen for MCTS/MCITP på Windows Server 2016.

Fagkurset gir en grundig teoretisk og praktisk innføring i hovedkomponenten i Windows Server-baserte nettverk, nemlig Active Directory. Du lærer hvordan maskiner kommuniserer sikkert med hverandre over TCP/IP, som er et sett med protokoller og regler som må følges, og konfigureres. Videre lærer du konfigurasjon og feilsøking av typiske komponenter du finner i Windows-nettverk, som f.eks. DHCP, DNS, WSUS og WDS.

Windows Security

Her får du en innføring i de ulike metodene for sikring av nettverk og nettverkstjenester. Active Directory Domain Services (AD DS), oppsett av domener, trusts og tilgangskontroller, overvåkning og metoder for å avdekke potensielle dataangrep.

Du skal lære de mest effektive metoder for å implementere sikkerhet i et Active Directory Domain Services, bruke og å konfigurere Active Directory Federation Service.

Linux+

Hva menes med åpen kildekode (ofte omtalt som «Open Source»)? Det er mye forvirring rundt lisensiering og bruk av Linux og kildekode. De fleste tunge web-servere og brannmurer i verden kjører Linux i bunnen. Det finnes et hav av forskjellige Linux- distribusjoner tilgjengelig. Vi går i dybden på Debian-baserte Ubuntu som er den mest brukte både på klient- og serversiden.

Emnet omhandler administrasjon av Linux operativsystemer med vekt på installasjon, konfigurasjon, systemvedlikehold, feilsøking og problemløsing. Dette er det første av to CompTIA-baserte fagkurs som samlet dekker pensum til CompTIA-sertifiseringene Linux+ og Security+.

Security+

Sikkerhet er det fagområdet innen nettverksadministrasjon som vokser raskest. Du lærer å beskytte ditt nettverks brukere og ressurser. Hvilke verktøy skal du bruke for å beskytte deg mot forskjellige trusler? Faget viderefører innholdet fra fagkurset Linux+ og er det andre av to fagkurs som samlet dekker pensum til CompTIA-sertifiseringene Linux+ og Security+.

Dette sier studentene våre

Jeg er interessert i IT, det har jeg alltid vært. Jeg ønsket å ta en fagskoleutdanning fordi jeg ville ha en kort og praktisk utdanning som kan få meg rett ut i arbeid. Det er et godt studentmiljø og jeg har lært mye. Lærerne er dyktige og det er mye fokus på det praktiske som kan brukes ut i arbeidslivet.

Alexander, Nettverksadministrator