Coverbilde medisinsk sekretær

Medisinsk sekretær

Semester 1 eller 2
Fakta
Studiestart (sted)

DAG- OG KVELDSTID høst 2020:

Oslo, Bergen og Trondheim: medio august

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Medisinsk sekretær tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Undervisningen er lagt opp på denne måten for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen som Medisinsk sekretær tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Utdanningen er tilsvarende den som tilbys på dagtid, men går over to semestre.

Undervisningstidene på kveldsskolen er 17:30 – 21:00 to kvelder per uke. Undervisningen foregår i all hovedsak på to faste kvelder i uken, men det må påregnes at noen avvik kan forekomme, f.eks i anledning helgesamlinger eller annet. Skolen vil da gi beskjed så tidlig som mulig. Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb.

Studiestart (nett)

Studiestart høst 2020 nett: medio september 2020

NETTUTDANNING:

Normert studietid er 12 måneder for nettstudier.

Studiestart (nett m/samlinger)

Studiestart 2020 nett + samlinger:

Oslo: høsten 2020

Det vil bli gjennomført 6 helgesamlinger per studiested. Lørdag og søndag fra 09.00 til 16.00. Totalt 96 skoletimer undervisning.

Jobbmuligheter

På sykehus vil arbeidsoppgavene variere noe alt etter hvilken type stilling du har. Arbeidsoppgaver på sykehus kan være knyttet til pasientlogistikk:

 • Telefontjenester
 • Timebestilling
 • Innkalle etter venteliste/ flytte timer
 • Ekspedere pasienter til poliklinikk
 • Oppretting og ajourføring av sykejournaler
 • Skaffe til veie journaler/røntgenbilder
 • Ulike former for skrivetjeneste
 • Pasientservice

På legekontorer kan arbeidsoppgavene i tillegg inkludere mer praktisk pasientrettet arbeid:

 • Sårskift
 • Fjerning av sting
 • Blodprøvetaking
 • Setting av vaksiner, B12-injeksjoner m.m.
 • Assistanse ved pasientundersøkelser og småkirurgi
 • Blodtrykksmåling, pulskontroll, EKG, spirometri, etc.
Målsetting

Etter endt utdanning skal studentene ha en god blanding av teoretisk og praktisk kunnskap. Utdanningen dekker kravene som stilles for å kunne utføre effektivt og nøyaktig arbeid på et kontor i et helseforetak.

Utdanningen inneholder en blanding av teoretiske og praktiske fag som gjør studentene egnet til å arbeide selvstendig på sykehus, legekontor eller andre helseinstitusjoner. Det stilles store krav til effektivitet, nøyaktighet, samt evne og vilje til samarbeid på tvers av profesjoner.

Opplæringen legger vekt på å utvikle toleranse, respekt og engasjement i mellom-menneskelige forhold. Det kreves at yrkesutøverne har innsikt i egne og andres reaksjoner. En medisinsk sekretær må kunne imøtekomme ulike menneskers behov for og krav til omsorg og hjelp. Dette forutsetter en forståelse for hvordan livshendelser og sykdom kan innvirke på mennesker.

Opptakskrav

Du må være fylt 18 år ved studiestart. Det er ingen andre absolutte opptakskrav for denne utdanningen.

Vi anbefaler at studentene har tilstrekkelig norskkunnskap til å følge undervisningen og kunne skrive besvarelser på norsk. For å ivareta søkernes hensyn forbeholder vi oss retten til å nekte opptak når vi vurderer at det åpenbart ikke er hensiktsmessig å starte utdanningen.

Pris og finansiering

Stedbasert: Kr 62.200,- inklusiv registreringsavgift og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Nettutdanning: Kr 42.600,- inklusiv registreringsavgift og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Nett med samlinger: Kr 49.800,- inklusiv registreringsavgift og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Studiet er ikke godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Treider tilbyr imidlertid en egen finansieringsordning med samme betingelser som Statens Lånekasse. Ta kontakt for mer informasjon.

Eksamen

Det gjennomføres skriftlig eksamen i 4 emner. Vi benytter hjemmeeksamen som eksamensform. I laboratoriearbeid er det ingen eksamen, her oppnår du bestått på bakgrunn av praktisk arbeid og oppmøte i undervisningen.

Hva er nettstudier?

Nettstudier ved Treider

Nettstudier er studier via nett, uten fast oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning og gir deg frihet til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. Nettstudier hos oss kan lett kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise.

Treider benytter den elektroniske studieplattformen Canvas for nettstudiene.

Hvordan foregår nettstudier?

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hver utdanning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til pensumlitteraturen.

Pensumlitteraturen finner du i nettskolen og i lærebøkene som du kan kjøpe på www.akademika.no eventuelt i bokhandelen. I noen av emnene er det øvingsoppgaver som hjelper deg gjennom pensum. Innsendingsoppgavene leveres til nettlæreren gjennom nettskolen. Du får tilgang til din egen arbeidsbok i nettskolen. Der kan du lagre arbeidet du gjør hjemme, og fortsette et annet sted, eller du kan lagre filer du ønsker å ha tilgjengelig på reise.

På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og eksamenskarakterer.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke temaer som berører dine nettstudier med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Samlinger i Laboratoriearbeid

Det gjennomføres obligatorisk samling i faget Laboratoriearbeid. Dette er et praktisk rettet fag som gjennomføres i NKIs lokaler i Oslo, Nedre Vollgate 8 over to helger. Tidspunkt og sted for undervisningen blir publisert til studentene i nettskolen.

Du må ha vært gjennom hele Laboratoriearbeid og gått gjennom alle prosedyrene som vises på videoene og på NOKLUS, før du møter til disse samlingene. Det vil også være hensiktsmessig å repetere prosedyrene etter at du har vært på samlingene.

Utgifter tilknyttet samlinger, f.eks. reise og opphold, er ikke inkludert i studieavgiften.

Veiledning og oppfølging

Du vil få personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Høyt kvalifiserte faglærere følger deg gjennom hele studietiden, blant annet ved å gi deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene. Faglærerne har som mål å gi deg tilbakemelding innen 2 virkedag gjennom nettskolen.

Du får også en egen studiekonsulent som hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, og som gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det.

Vi har en rekke positive og engasjerte studiekonsulenter som står klare til å hjelpe deg gjennom nettstudiene med f.eks. planlegging av studieprogresjon eller med praktiske utfordringer knyttet til nettskolen. Studiekonsulenten kan gi deg smarte tips dersom du trenger hjelp med motivasjonen. Særlig rundt eksamenstider pleier det å være praktiske spørsmål. Også her kan din studiekonsulent være til god hjelp. Kontaktinformasjon til rette vedkommende finner du på læringsplattformen.

Innsendingsoppgaver og eksamener

Informasjon om de ulike innsendingsoppgavene og eksamenstidspunktene finner du i læringsplattformen tilknyttet hvert emne.

Studielengde

For Medisinsk sekretær er normert tid 2 semestre på å gjennomføre utdanningen.

En nettskole med sosialt studentmiljø

Mange tror at livet som nettstudent er en ensom tilværelse. Det trenger det ikke å være. Du har mange muligheter for å samarbeide med andre og danne deg et faglig og sosialt nettverk gjennom det virtuelle klasserommet. Det er stor sannsynlighet for at du finner andre studenter som er pålogget samtidig som deg, og ofte kan de være til hjelp dersom du står fast.

Fleksibilitet

Nettstudier hos oss kan kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise. På vår nettskole har du fleksibiliteten til å studere når og hvor du vil, i ditt eget tempo, innenfor de fristene som satt. Nettskolen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Slik kan du tilpasse nettstudiene til din hverdag.

Kontakt oss?

Du kan ta direkte kontakt med studieveiledere på Medisinsk sekretær. Send oss en e-post til: medsek@treider.no og vi besvarer din henvendelse innen 2 virkedager.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Medisinsk sekretær

Beskrivelse

Medisinsk sekretær er en praktisk rettet utdanning med meget gode jobbmuligheter på både sykehus og legekontor. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å gå rett ut i jobb! Utdanningen er praktisk rettet og legger grunnlaget for at du skal kunne jobbe i kontoradministrative funksjoner, med både pasienter, pårørende og helsepersonell. Du får også trening i å bruke relevante IT-systemer i helsevesenet.

Praktisk laboratoriearbeid er en obligatorisk del av undervisningen, og skiftestuearbeid kan gjennomføres som tilleggsmodul. Utdanningen tilbys i en rekke byer over hele landet, både på dagtid og kveldstid, og som nettstudier. Denne utdanningen er ikke en fagskoleutdanning, men en yrkesrettet utdanning som tilbys av Treider Kompetanse AS.

Nyhet! Nå tilbyr vi denne utdanningen som nettstudier med samlinger. For å se hvilke byer dette gjelder, se under «Studiestart nett m/samlinger».

Medisinsk sekretær er et utdanningsløp som tilbys av private utdanningsinstitusjoner. Utdanningen må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp i den videregående skolen. Medisinsk sekretær  har hovedfokus på kontoradministrative funksjoner som utføres på sykehus, men egner seg også for arbeid på legekontor. Utdanningen gir ikke autorisasjon etter helsepersonelloven.

Last ned informasjon om Medisinsk sekretær her.

Emner
Anatomi/fysiologi/sykdomslære

Dette emnet gir opplæring i grunnleggende anatomi og fysiologi, samt relevante sykdommer uten at du trenger bakgrunn i medisin eller biologi. Gjennom undervisningen får du kjennskap til oppbyggingen og normalfunksjonen til de forskjellige organsystemene i menneskekroppen.

Videre tilegner du deg kunnskap om de mest vanlige symptomene og sykdommene. Du lærer hvordan diagnostisering ofte foregår, samt hvordan enkelte sykdommer kan forebygges ved hjelp av eksempelvis riktig kosthold og endret livsstil. I tillegg undervises det i de mest brukte undersøkelsesmetodene for de ulike sykdommene, samt behandlingene av disse.

Psykologi og etikk

En medisinsk sekretær vil ofte møte pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner og må kunne imøtekomme ulike menneskers behov for omsorg og hjelp. Det krever forståelse for hvordan livshendelser og sykdom kan innvirke på mennesker. Opplæringen i psykologi legger vekt på å utvikle toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold.

Du får innsikt i hvordan pasienter i ulike sorgfaser ofte reagerer og bør møtes, og hvordan god omsorg og service kan ytes. Det kreves at yrkesutøverne har innsikt i egne og andres reaksjoner, og kan kommunisere på empatisk vis. Du får også gode kunnskaper om taushetserklæringen som helsepersonell er underlagt.

Menneskets behov for mestring og opplevelse av egne ferdigheter og kompetanse er en viktig del av undervisningen. Emnet utfordrer kanskje kunnskap og holdninger du allerede har, og gir økt bevissthet omkring den enkeltes rolle i helserelaterte yrker.

Undervisningen tar sikte på å gjøre deg reflektert over egen rolle i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Som student ved Treider får du innføring i anvendt psykologi, kommunikasjon, kulturforståelse, etikk, taushetsplikt og pasientbehandling.

Dette emnet har én obligatorisk innsendingsoppgave som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Medisinsk terminologi

I faget Medisinsk terminologi får du i hovedsak opplæring i medisinske ord og uttrykk (medisinsk nomenklatur).

God kunnskap i medisinsk terminologi vil danne grunnlag for faglig og personlig videreutvikling og er det språklige verktøyet som brukes i alle helsefagrelaterte disipliner. Det er derfor viktig for forståelsen av all medisinsk faglitteratur. Språket er internasjonalt og brukes på tvers av landegrenser.

Medisinsk terminologi er også viktig i tilknytning til de andre fagene, deriblant anatomi og fysiologi, samt skriving av pasientdata i form av journaler, epikriser og operasjons-beskrivelser. God kunnskap i faget er viktig for å unngå feil i pasientdokumentasjon.

Generell målsetning for faget er at du skal kunne nyttiggjøre deg av medisinsk terminologi i alle aspekter av helsesektoren. Det gis i tillegg opplæring i å bruke aktuelle oppslagsverk, herunder Felleskatalogen, medisinsk ordbok og lignende.

Helseadministrasjon

Administrative oppgaver er viktige oppgaver for en medisinsk sekretær. I dette emnet vil du få en innføring i de vanligste og viktigste administrative oppgavene som er aktuelle for en medisinsk sekretær på et legekontor eller en annen helseinstitusjon. Du vil få kjennskap til diverse lover og forskrifter som taushetsplikten, journalforskriften og pasientrettighetsloven. I emnet vil du også lære om organiseringen av helsevesenet i Norge, hvordan de samhandler med hverandre og hvilken rolle de ulike aktørene har.  

En medisinsk sekretær må kunne skrive medisinsk dokumentasjon som journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser effektivt og riktig. Dette er en viktig del av emnet helseadministrasjon. Det legges stor vekt på korrekt språkanvendelse og tegnsetting, samt riktig bruk av maler, skjemaer og oppslagsverk. Du må også bruke kunnskap du har fått gjennom opplæring i fagene medisinsk terminologi, anatomi, fysiologi og sykdomslære.  

Du får innføring i DIPS som er det ledende EPJ-systemet (elektronisk pasientjournal system) som brukes på sykehusene. Innføringen i DIPS er et e-læringskurs der du først får gjennomgang av ulike temaer og deretter ser på videoer av en bestemt arbeidsoppgave. Til slutt jobber du med oppgaver i en interaktiv simulert database.  

Utover dette består emnet helseadministrasjon av følgende: 

 • Innføring i sykehussekretærens arbeids- og ansvarsområder 
 • Administrasjon av arbeidsplassen 
 • Innføring i ulike pasientsystemer 
 • Bruk av oppslagsverk 
 • Skriving av journaler, epikriser, polikliniske notater, operasjonsbeskrivelser og henvisninger med aktuelle blanketter og journalnotater. 

Som medisinsk sekretær fra Treider får du opplæring i de mest brukte pasientadministrative IT-systemene som benyttes i primærhelsetjenesten. Systemene håndterer timebestilling, skriving av resepter, henvisninger og pasientadministrasjon på legekontor. Programmene det undervises i er relevante, har stor markedsandel og høy overføringsverdi. 

Laboratoriearbeid

En medisinsk sekretær må kunne utføre enkle laboratorieoppgaver som f.eks. blodprøvetaking og urinprøveanalyse. Du læres opp i laboratoriearbeid både teoretisk og praktisk. Etter endt kurs skal du kunne utføre prøver og undersøkelser som normalt vil være en del av ditt arbeidsområde. Vi benytter det til enhver tid gjeldende og ledende materiell og utstyr.

Laboratoriearbeid dekker bl.a. opplæring i:

 • Hygiene/kvalitetskontroll/avfallshåndtering
 • Kapillær- og venøs blodprøvetaking
 • Prosedyrer for analyse av blod, urin, etc.
 • Prosedyrer for håndtering, oppbevaring og forsendelse av prøvemateriale og prøvesvar
 • Bruk, vedlikehold og kontroll av laboratorieutstyr m.m.
Tilleggsmodul i skiftestuearbeid Pris høst 2019: 9500,-

Kurset er en tilleggsmodul for å øke kompetansen innenfor praktiske pasientrettede oppgaver som utføres ved legesentre og andre helseinstitusjoner som yter pasientbehandling. Det legges stor vekt på praktisk trening i ulike teknikker kombinert med en teoretisk forståelse av de ulike emnene. 

Kurset vil gi økt kompetanse på mange av de vanligste undersøkelsene som utføres på et legesenter. Den praktiske treningen er realistisk og utstyret som benyttes er stort sett tilsvarende som du vil finne ved et legesenter. Hvis du ønsker jobb i primærhelsetjenesten (legekontor) anbefaler vi tilleggsmodulen i skiftestuearbeid 

Skiftestuearbeidet inneholder følgende emner: 

 • Akutte og kroniske sår med teknikker for sårskift 
 • Fjerning av sting 
 • Subkutane injeksjoner som f eks reisevaksiner 
 • Øreskylling og drypping av øyne 
 • EKG 
 • Blodtrykksmåling og pulsmåling 
 • Småkirurgi og sterilt arbeid 
 • Førstehjelp 

I tillegg gjennomgås emner innenfor mikrobiologi som omhandler sykdommer og håndtering av bakterier, virus og smittevern. 

Kurset gjennomføres kun ved tilstrekkelig antall påmeldte.

Dette sier studentene våre

Monica medisinsk sekretær

– Studiene var veldig bra lagt opp, og lærerne var kunnskapsrike og hjelpsomme dersom man stod fast på noe. Etter fullført utdanning, fikk jeg den første jobben jeg søkte på. Det var et vikariat på ortopedisk avdeling, men nå har jeg fast stilling på hjerteavdelingen på Haukeland.

Monica, Medisinsk sekretær, Bergen
Veronica medisinsk sekretær

Jeg valgte Medisinsk sekretær fordi jeg har lyst til å jobbe med mennesker og ville ha en rask og effektiv vei ut i jobb. Studentmiljøet er veldig bra og det er kjempeflinke lærere. Jeg gleder meg til å gå på skolen hver dag og skoledagene flyr av gårde. Det er ikke et kjedelig øyeblikk. Dette er den beste avgjørelsen jeg har tatt!

Veronica, Medisinsk sekretær, Bergen