Medisinsk sekretær

Studietid 6/12 mnd
Fakta
Studiestart og varighet

Oslo: Dagtid, 30. aug 2018, Kveldstid, 29.aug 2018 man/ons

Bergen: Dagtid, 29. aug 2018, Kveldstid, 29.aug 2018 man/ons

Trondheim: Dagtid, 30. aug 2018, Kveldstid, 29.aug 2018 man/ons

Hamar: Kveldstid, 4. sept 2018 man/ons

Drammen: Kveldstid, 4. sept 2018 tirs/tors

Fredrikstad: Kveldstid, 4. sept 2018 tirs/tors

Kristiansand: Kveldstid, 3. sept 2018 man/ons

Skien: Kveldstid, 6. sept 2018, tirs/tors

Stavanger: Kveldstid, 4. sept 2018 tirs/tors

Stord: Kveldstid, 6. sept 2018 tirs/tors

Tromsø: Kveldstid, 5. sept 2018 man/ons

Ålesund: Kveldstid, 5. sept 2018 man/ons

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Medisinsk sekretær tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. Det legges imidlertid opp til både studiedager og halve undervisningsdager.

Undervisningen er lagt opp på denne måten for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen som Medisinsk sekretær tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Utdanningen er tilsvarende den som tilbys på dagtid, men går over to semestre.

Undervisningstidene på kveldsskolen er 17:30 – 21:00 to kvelder per uke. Undervisningen foregår i all hovedsak på to faste kvelder per uker, men det må påregnes at noen avvik kan forekomme, f.eks i anledning helgesamlinger eller annet. Skolen vil da gi beskjed så tidlig som mulig.Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb.

NETTUTDANNING

Du kan bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre utdanningen på nett. Det er mulig å søke om 6 eller 12 måneder forlengelse av studietiden. Egne satser gjelder for forlengelse.

Jobbmuligheter

På sykehus vil arbeidsoppgavene variere noe alt etter hvilken type stilling du har. Arbeidsoppgaver på sykehus kan være knyttet til pasientlogistikk:

 • Telefontjenester
 • Timebestilling
 • Innkalle etter venteliste/ flytte timer
 • Ekspedere pasienter til poliklinikk
 • Oppretting og ajourføring av sykejournaler
 • Skaffe til veie journaler/røntgenbilder
 • Ulike tformer for skrivetjeneste
 • Pasientservice

På legekontorer kan arbeidsoppgavene i tillegg inkludere mer praktisk pasientrettet arbeid:

 • Sårskift
 • Fjerning av sting
 • Blodprøvetaking
 • Setting av vaksiner, B12-injeksjoner m.m.
 • Assistanse ved pasientundersøkelser og småkirurgi
 • Blodtrykksmåling, pulskontroll, EKG, spirometri, etc.
Målsetting

Etter endt utdanning skal studentene ha en god blanding av teoretisk og praktisk kunnskap. Utdanningen dekker kravene som stilles for å kunne utføre effektivt og nøyaktig arbeid på et kontor i et helseforetak.

Utdanningen inneholder en blanding av teoretiske og praktiske fag som gjør studentene egnet til å arbeide selvstendig på sykehus, legekontor eller andre helseinstitusjoner. Det stilles store krav til effektivitet, nøyaktighet, samt evne og vilje til samarbeid på tvers av profesjoner.

Opplæringen legger vekt på å utvikle toleranse, respekt og engasjement i mellom-menneskelige forhold. Det kreves at yrkesutøverne har innsikt i egne og andres reaksjoner. En medisinsk sekretær må kunne imøtekomme ulike menneskers behov for og krav til omsorg og hjelp. Dette forutsetter en forståelse for hvordan livshendelser og sykdom kan innvirke på mennesker.

Opptakskrav

Du må være fylt 18 år ved studiestart. Det er ingen andre absolutte opptakskrav for denne utdanningen.

Vi anbefaler at studentene har tilstrekkelig norskkunnskap til å følge undervisningen og kunne skrive besvarelser på norsk. For å ivareta søkernes hensyn forbeholder vi oss retten til å nekte opptak når vi vurderer at det åpenbart ikke er hensiktsmessig å starte utdanningen.

Pris og finansiering

Stedsbasert: Kr 59.800,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Nettutdanning: Kr 42.000,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgift. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Studiet er ikke godkjent for lån og stipend i Lånekassen. Treider tilbyr imidlertid en egen finansieringsordning med samme betingelser som Statens Lånekasse. Ta kontakt for mer informasjon.

Eksamen

Vitnemål utstedes når alle fag er bestått.

Hva er nettstudier?

Nettstudier ved Treider Fagskoler

Nettstudier er studier via nett, uten fast oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Imidlertid er Medisinsk sekretær definert som blandet læringsform – en kombinasjon av nettstudier og fysiske samlinger.

Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning og gir deg frihet til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. Nettstudier hos oss kan lett kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise.

NKI Nettstudier leverer den elektroniske studieplattformen for nettstudiene.

Hvordan foregår nettstudier?

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hvert enkelt kurs. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innen de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet og fungerer som et utfyllende tillegg til læreboken.

Noen nettstudier har samlinger. Les mer om samlinger under de enkelte utdanningene.

Du leser deg gjennom pensum via nettskolen og gjennom lærebøker du kan kjøpe hos NKI Forlaget. I noen av studiene er det øvingsoppgaver som hjelper deg gjennom pensumet. Du leverer innsendingsoppgavene dine til din nettlærer gjennom nettskolen.

Som student får du tilgang til en egen arbeidsbok på nett. Der kan du lagre arbeidet du gjør hjemme, og fortsette et annet sted, eller du kan lagre filer du ønsker å ha tilgjengelig på reise.

På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og eksamenskarakterer.

Alle våre utdanninger er knyttet til et “klasserom” – en møteplass der du kan stille spørsmål, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke temaer som berører dine nettstudier med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Samlinger i Laboratoriearbeid

For dem med studiestart 18. oktober 2016
Samlingene gjennomføres 26. – 27. august og 9. – 10. september 2017. Samlingene foregår i skolens lokaler i Nedre Vollgate 8, Oslo.

For dem med studiestart 14. februar 2017
Samlingene gjennomføres 25. – 26. november og 9. – 10. desember 2017. Samlingene foregår i skolens lokaler i Nedre Vollgate 8, Oslo.

For dem med studiestart 13. september 2017
Samlingene gjennomføres 25. – 26. august og 8. – 9. september 2018. Samlingene foregår i skolens lokaler i Nedre Vollgate 8, Oslo.

Du må ha vært gjennom hele Laboratoriearbeid og gått gjennom alle prosedyrene som vises på videoene og på NOKLUS, før du møter til disse samlingene. Det vil også være hensiktsmessig å repetere prosedyrene etter at du har vært på samlingene.

Utgifter tilknyttet samlinger, f.eks. reise og opphold, er ikke inkludert i studieavgiften.

Veiledning og oppfølging

Du vil få personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Du får en nettlærer som følger deg gjennom hele studietiden ved å gi deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene. Nettlærerne har som mål å gi deg tilbakemelding innen 2-3 dager gjennom nettskolen.

Du får også en egen studiekonsulent som hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, og som gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det.

Som ny student sitter du gjerne med mange spørsmål. Kanskje trenger du hjelp til å planlegge studieprogresjon, eller du har praktiske utfordringer knyttet til nettskolen. Vi har en rekke positive og engasjerte veiledere som står klare til å hjelpe deg gjennom nettstudiene.

Underveis i nettstudiene kan det oppstå spørsmål knyttet til studiene. Kanskje du trenger litt påfyll av motivasjon? Kontakt gjerne studiekonsulenten som kan gi deg smarte tips.

Når det nærmer seg eksamen dukker ofte nye spørsmål opp. Også her kan din studiekonsulent være til god hjelp. Hvis du har konkrete spørsmål vedrørende oppmelding til eksamen, kan disse rettes til studiekonsulent hos Treider Fagskoler. Kontaktinformasjon til rette vedkommende finner du i læringsplattformen.

Innsendingsoppgaver og eksamener

Du leser og leverer innsendingsoppgaver i eget tempo, uten frister. Informasjon om de ulike innsendingsoppgavene finner du i læringsplattformen tilknyttet hvert emne.

De eneste fristene du må forholde deg til er tidspunktene for samlingene i Laboratoriearbeid og eksamendatoene.

Studielengde

For alle studier er det oppgitt en studietid i måneder som er den tiden du kan bruke på å fullføre studiet. For Medisinsk sekretær kan du bruke inntil 12 måneder på å gjennomføre utdanningen. Det er mulig å søke om 6 eller 12 måneder forlengelse av studietiden. Egne satser gjelder for forlengelse.

En nettskole med sosialt studentmiljø

Mange tror at livet som nettstudent er en ensom tilværelse. Det trenger det ikke å være. Du har mange muligheter for å samarbeide med andre og danne deg et faglig og sosialt nettverk gjennom det digitale klasserommet. Det er stor sannsynlighet for at du finner andre studenter som er pålogget samtidig som deg, og ofte kan de være til hjelp dersom du står fast.

Fleksibilitet

Nettstudier hos oss kan kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise. På vår nettskole har du fleksibiliteten til å studere når og hvor du vil, i ditt eget tempo. Nettskolen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Du velger selv når du ønsker å lese, gjøre oppgaver eller sende inn besvarelser. Slik kan du tilpasse nettstudiene til din hverdag.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Medisinsk sekretær

Beskrivelse

Vil du ha en spennende jobb i et sosialt og hyggelig miljø? Vil du jobbe med mennesker? Da kan Medisinsk sekretær være en utdanning for deg. Etter fullført utdanning, kan du jobbe på sykehus eller legekontor. Emnesammensetningen legger grunnlaget for at du skal kunne jobbe i kontoradministrative funksjoner med både pasienter, pårørende og helsepersonell. Du får også trening i å bruke relevante IT-systemer i helsevesenet.

Praktisk laboratoriearbeid er en obligatorisk del av undervisningen, og skiftestuearbeid kan gjennomføres som tilleggsmodul. Utdanningen tilbys i en rekke byer over hele landet, både på dagtid og kveldstid, og som nettstudier. Medisinsk sekretær tilbys også som nettutdanning. Denne utdanningen er ikke en fagskoleutdanning, men en yrkesrettet utdanning som tilbys av Treider Kompetanse AS.

Emner
Anatomi/fysiologi/sykdomslære

Dette emnet gir opplæring i grunnleggende anatomi og fysiologi, samt relevante sykdommer uten at du trenger bakgrunn i medisin eller biologi. Gjennom undervisningen får du kjennskap til oppbyggingen og normalfunksjonen til de forskjellige organsystemene i menneskekroppen.

Videre tilegner du deg kunnskap om de mest vanlige symptomene og sykdommene. Du lærer hvordan diagnostisering ofte foregår, samt hvordan enkelte sykdommer kan forebygges ved hjelp av eksempelvis riktig kosthold og endret livsstil. I tillegg undervises det i de mest brukte undersøkelsesmetodene for de ulike sykdommene, samt behandlingene av disse.

Psykologi/etikk/pasienthåndtering

Opplæringen i psykologi legger vekt på å utvikle toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold.

Du får innsikt i hvordan pasienter i ulike sorgfaser ofte reagerer og bør møtes, og hvordan du kan yte god omsorg og service. Det kreves at yrkesutøverne har innsikt i egne og andres reaksjoner, og kan kommunisere på empatisk vis. Du får også gode kunnskaper om taushetserklæringen som all helsepersonell er underlagt.

Menneskets behov for mestring og opplevelse av egne ferdigheter og kompetanse er også en viktig del av undervisningen. Faget utfordrer kunnskap du allerede har og gir økt bevissthet rundt den enkeltes rolle som utøver av et helserelatert yrke.

Undervisningen ønsker å gjøre deg reflektert over egen rolle i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Som student ved Treider får du innføring i anvendt psykologi, kommunikasjon, kulturforståelse, etikk, taushetsplikt og pasientbehandling.

Medisinsk terminologi

I faget Medisinsk terminologi får du i hovedsak opplæring i medisinske ord og uttrykk (medisinsk nomenklatur).

God kunnskap i medisinsk terminologi vil danne grunnlag for faglig og personlig videreutvikling og er det språklige verktøyet som brukes i alle helsefagrelaterte disipliner. Det er derfor viktig for forståelsen av all medisinsk faglitteratur. Språket er internasjonalt og brukes på tvers av landegrenser.

Medisinsk terminologi er også viktig i tilknytning til de andre fagene, deriblant anatomi og fysiologi, samt skriving av pasientdata i form av journaler, epikriser og operasjons-beskrivelser. God kunnskap i faget er viktig for å unngå feil i pasientdokumentasjon.

Generell målsetning for faget er at du skal kunne nyttiggjøre deg av medisinsk terminologi i alle aspekter av helsesektoren. Det gis i tillegg opplæring i å bruke aktuelle oppslagsverk, herunder Felleskatalogen, medisinsk ordbok og lignende.

IT

I faget IT får du opplæring i Windows og Office. Treider vektlegger effektiv og ergonomisk bruk av datamaskinen. Ergonomisk betyr at du lærer å benytte datamaskinen som verktøy med minst mulig slitasjeskader som dårlig rygg og musesyken.

Hovedvekten av opplæringen blir lagt på tekstbehandlingsprogrammet MS Word. Programvaren brukes flittig på sykehus og legekontor, både direkte og indirekte sammen med annen programvare.

Det blir også gitt en innføring i regnearkprogrammet Excel, internett og datasikkerhet.

Kontorfag med journalskriving

En medisinsk sekretær må kunne skrive medisinsk dokumentasjon som journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser effektivt og riktig. Du får også kjennskap til diverse lover og forskrifter som taushetsplikten, journalforskriften og pasientrettighetsloven.

I kontorfaget legges det stor vekt på korrekt språkanvendelse og tegnsetting, samt riktig bruk av maler, skjemaer og oppslagsverk. Du må også bruke kunnskap du har fått gjennom opplæring i fagene medisinsk terminologi, IT, anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Du får innføring i DIPS som er det ledende EPJ-systemet (elektronisk pasientjournal system) som brukes på sykehusene. Innføringen i DIPS er et e-læringskurs der du først får gjennomgang av ulike temaer og deretter ser på videoer av en bestemt arbei soppgave. Til slutt jobber du med oppgaver i en interaktiv simulert database. Opplæringen omfatter:

 • DIPS Basis
 • DIPS Henvisning
 • DIPS Innleggelse
 • DIPS Journal
 • DIPS Somatisk Poliklinikk

Utover dette består Praktisk kontorarbeid av følgende:

 • Innføring i sykehussekretærens arbeids- og ansvarsområder
 • Administrasjon av arbeidsplassen
 • Innføring i bruk av kontortekniske hjelpemidler
 • Bruk av oppslagsverk
 • Norsk rettskriving/tegnsetting
 • Skriving av søknad om innleggelse på sykehus
 • Timebestilling hos spesialist
 • Utfylling av blanketter ved innsending av prøver
 • Skriving av røntgenrekvisisjoner og røntgenbeskrivelser
 • Inn- og utskriving av pasienter
 • Skriving av journaler, epikriser, polikliniske notater, operasjonsbeskrivelser og henvisninger med aktuelle blanketter og journalnotater.

Som medisinsk sekretær fra Treider Fagskoler får du opplæring i de mest brukte pasientadministrative IT-systemene som benyttes i primærhelsetjenesten. Programvarene WinMed og Infodoc håndterer timebestilling, skriving av resepter, henvisninger og pasientadministrasjon på legekontor. Programmene det undervises i er relevante, har stor markedsandel og høy overføringsverdi.

Laboratoriearbeid

En medisinsk sekretær må kunne utføre enkle laboratorieoppgaver som f.eks. blodprøvetaking og urinprøveanalyse. Du læres opp i laboratoriearbeid både teoretisk og praktisk. Etter endt kurs skal du kunne utføre prøver og undersøkelser som normalt vil være en del av ditt arbeidsområde. Vi benytter det til enhver tid gjeldende og ledende materiell og utstyr.

Laboratoriearbeid dekker bl.a. opplæring i:

 • Hygiene/kvalitetskontroll/avfallshåndtering
 • Kapillær- og venøs blodprøvetaking
 • Prosedyrer for analyse av blod, urin, etc.
 • Prosedyrer for håndtering, oppbevaring og forsendelse av prøvemateriale og prøvesvar
 • Bruk, vedlikehold og kontroll av laboratorieutstyr m.m.
Tilleggsmodul i skiftestuearbeid Pris høsten 2018: 7500,-

Kurset er en tilleggsmodul for å øke kompetansen innenfor sykepleierelaterte oppgaver som utføres ved legesentre og andre helseinstitusjoner som yter pasientbehandling. Det legges stor vekt på praktisk trening i ulike teknikker kombinert med en teoretisk forståelse av de ulike emnene.

Kurset vil gi økt kompetanse på mange av de vanligste undersøkelsene som utføres på et legesenter. Den praktiske treningen er realistisk og utstyret som benyttes er det samme som du vil finne ved et legesenter. Hvis du ønsker jobb i primærhelsetjenesten (legekontor) anbefaler vi tilleggsmodulen i skiftestuearbeid

Skiftestuearbeidet inneholder følgende emner:

 • Akutte og kroniske sår med teknikker for sårskift
 • Fjerning av sting
 • Subkutane injeksjoner som f eks reisevaksiner
 • Øreskylling og drypping av øyne
 • EKG
 • Blodtrykksmåling og pulsmåling
 • Småkirurgi og sterilt arbeid
 • Spirometri
 • Førstehjelp

I tillegg gjennomgås emner innenfor mikrobiologi som omhandler bakterier, virus og smittevern.

Klar

Dette sier studentene våre

Jeg ønsket meg en kort og fleksibel utdanning som kan få meg rett ut i jobb. Det har vært god stemning i klasserommet, og lærerne har vært flinke. Jeg føler at jeg har lært mye som jeg kan bruke i arbeidslivet. Det som er spennende med akkurat denne utdanningen er at jeg får flere jobbmuligheter. Jeg kan jobbe på et sykehus, legekontor eller sykehjem.

Dianne, Medisinsk sekretær