Mediedesign

Studiepoeng 60
Finansiering
Semester 2
Fakta
Studiestart høst 2019

Denne utdanningen er under oppussing og kommer tilbake høsten 2019. I mellomtiden anbefaler vi fagskoleutdanningen, Visuell innholdsprodusent for nye medier, hos vår søsterskole Bilder Nordic.

Jobbmuligheter

Enten du finner drømmejobben i et reklamebyrå eller i et designstudio eller velger å jobbe som frilanser, vil du merke at dette er et etterspurt fagområde. Tidligere studenter er å finne i kreative yrker over hele verden.

Typiske arbeidssteder er:

 • Reklame-, design- og mediebyråer
 • Forlag, aviser og grafisk bransje
 • Film- og TV-bransjen
 • Innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor
Målsetting

Som mediedesigner jobber du med design og produksjon av tekst, bilde og lyd. Mye av arbeidsprosessen handler om idéutvikling og kreativ tenking. Du skal utvikle kompetanse innen informasjonsarbeid, reklame og markedskommunikasjon, medierådgivning, illustrasjon, grafisk design, samt produksjon for film, TV og nettbaserte tjenester.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

 

 

Pris og finansiering

 

 • Pris per semester: kr 58.00,- (varighet to semestre)
 • Registreringsavgift: kr 1 800,-
 • Eksamensavgift er inkludert
 • Lærebøker kommer i tillegg

Utdanningen Mediedesign er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

 

Eksamen

På mediedesign praktiseres obligatoriske innleveringer i stedet for eksamen.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Mediedesign

Beskrivelse

Vår fagskoleutdanning, Mediedesign, er en utdanning med fokus på design og praktiske ferdigheter. Her lærer du kunsten å kombinere det kreative med det digitale. Etter fullført utdanning kan du jobbe med visuell kommunikasjon, illustrasjon, foto, film og grafisk design samt innholdsproduksjon for alle typer media. Som mediedesigner trenger du kompetanse innen informasjon, reklame, markedskommunikasjon, medierådgivning, illustrasjon og grafisk design. Produksjon for film, TV og nettbaserte tjenester er en viktig del av utdanningen.

I tillegg lærer du å kommunisere med oppdragsgivere og å velge riktig medium og verktøy. Du lærer også den avanserte programvarepakken Adobe Creative Cloud og et spekter av tilleggsprogramvare for web, apps og typografi. Utdanningen dekker alt fra tradisjonelle trykksaker til avanserte produkter for web, med lyd og bilder i bevegelse.

Denne utdanningen ble høsten 2018 en del av utdanningstilbudet til vår søsterskole Bilder Nordic School of Photography. Du kan fortsatt søke studieplass via våre nettsider, men vi gjør oppmerksom på at du vil bli tatt opp som student under Bilder Nordic. Du kan lese mer om Bilder Nordic School of Photography på www.bildernordic.no. Dersom du har spørsmål knyttet til dette kan du sende en e-post til post@bildernordic.no

Emner
Grafisk design

Dette emnet inneholder følgende elementer:

 • Skrift og typografi
 • Layout og komposisjon
 • Skissetegning, fargelære og idélære
 • Digital skissetegning og illustrasjon
 • Annonser, plakater, reklamemateriell, brosjyre
 • Produksjon av bannere/grafiske elementer
 • Innføring i trykkemetoder
 • Identitet og profil
 • Utarbeidelse av logoer
 • Merkevarebygging
 • Informasjonsdesign
 • Trykksaker
Skjermbasert design

Dette emnet inneholder følgende elementer:

 • Formidling i Digitale Medier
 • Multimedia / Interaktive applikasjoner
 • Personlige egenskaper
 • Webdesign
 • WordPress/CMS
 • PHP og MySQL
 • HTML5, XMS, CSS3, jQuery

 

 

 

Form og verktøy

Dette emnet inneholder følgende elementer:
Kreative teknikker

Du lærer teknikker som trigger og yngler ideer.

Form og komposisjon
Gir innføring i begreper og metoder innen layout, design og komposisjon. Komposisjon handler om å sette sammen ulike elementer til en ønsket helhet slik at den fremstår som enhetlig, ordnet og relevant. Design handler om å forfatte romlige komposisjoner der samspillet mellom form, funksjon og teknikk smelter sammen til en naturlig helhet. Når man komponerer går man ut i fra gitte komposisjonsprinsipper som danner selve kjernen i en designers kompetanse. Vi ser på komposisjonsprinsipper som enhet, balanse, bevegelse, proporsjon, kontrast, spenning og liv, samt det gylne snitt.

Fargelære
Favner læren om fargepsykologi, fargesystemer og fargesetting som en del av merkevarekommunikasjon, og som et virkemiddel i grafisk design. Du får kjennskap til kultur- og vitenskapshistoriske hovedtrekk innen fargelæren og på den bakgrunnen å forstå oppbyggingen av ulike fargeordningssystemer. Videre blir du kjent med de grunnleggende fysiologiske, fysiske og kjemiske betingelser for lys og farge. Du lærer å forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent og nøyaktig fargegjengivelse i forskjellige medier, samt å kunne anvende dagens teknologi til effektiv fargestyring innen grafisk design og medieproduksjon.

Digitale verktøy
Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Edge Code, Flash, Muse, PhoneGap, Premiere Pro, After Effects, Audition, Bridge, Prelude, Media Encoder.

Innføring, installering og bruk av CMS-systemet WordPress. Produksjon av interaktive magasiner til iPad og nettbrett med Mag+.

Bruke scriptspråkene HTML5, XMS, CSS3 og jQuery til produksjoner for internett i tillegg til innføring i UU og WCAG 2.0.

Levende bilder

Dette emnet inneholder følgende elementer:

 • Dramaturgi og fortellerteknikk
 • Redigering
 • Storyboard og Animatics
 • Videoteknikk og -produksjon
 • Digitale bilder og foto
 • Motion Graphics og Animation
Medier og kommunikasjon

Kommunikasjon
Emnet skal gi kunnskap om og grunnleggende forståelse for følgende:

 • De mest fundamentale konseptene, prinsippene og teknologiene som er grunnlaget for kommunikasjonsnett og -tjenester. Det inkluderer arkitektur, prinsipper som omhandler nettbaserte tjenester, svitsjeteknikker, funksjonalitet og protokoller i nettets fem ulike kommunikasjonslag, samt bruken av transportlagprotokoller i design av nettapplikasjoner
 • Trådløse- og mobile nett
 • Multimedia over nettet

Mediekunnskap
Etter endt emne skal du kunne:

 • Demonstrere etablert tenkning, språk og begrepsbruk knyttet til bruk av nye medier og ny teknologi
 • Den historiske utviklingen mot medienes konvergens og verdensveven
 • Drøfte egenskaper og særegenheter ved ulike medier, sjangre og teknologier
 • Reflektere over informasjons- og kommunikasjonsteknologiens rolle i dagens samfunn
 • Diskutere hvordan innføring av digital medieteknologi påvirker brukere, organisasjon og samfunn

Jeg valgte Treider fordi det er en kort utdanning og det er mye fokus på «learning by doing», noe som passer meg godt. Jeg kan anbefale alle å videreutvikle seg selv!

Thomas, Mediedesign