Markedskonsulent

Studiepoeng 60
Finansiering
Studietid 12 mnd
Fakta
Studiestart

Oslo: 1-årig, 28. aug 2018

TO SEMESTRE PÅ DAGTID (ett skoleår)
Markedskonsulent tilbys med varighet to semestre på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning.

Praksis

PRAKSIS
I vårsemesteret skal du være i praksis i 8 uker, 2 dager per uke. Praksisen vil bidra til at du får praktisk erfaring med markedsføringsrollen, og du blir enda bedre rustet for en jobb etter avsluttet utdanning. Treider Fagskoler vil gi deg god veiledning ifm. søknad om praksisplass.

Jobbmuligheter

Utdanningen passer for deg som ønsker en spennende jobb innen fagfeltet markedsføring. Gjennom utdanningen får du allsidig kompetanse og har mange og varierte jobbmuligheter.

 

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse

Pris og finansiering
  • Pris per semester: kr 50.500,- (varighet to semestre)
  • Opptaksgebyr: kr 1 800,-
  • Eksamensavgift er inkludert.
  • Lærebøker kommer i tillegg.

Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Eksamen

Studentene går opp til følgende eksamen (karaktersettes):

  • Markedsføringsledelse
  • Jus og Økonomi
  • Salg og Reklame
  • Prosjekt
  • Praksisrapport

Ved bestått eksamen i alle emner, utstedes vitnemål.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Markedskonsulent

Beskrivelse

Markedskonsulent er en fagskoleutdanning for deg som har et ønske om å jobbe med markedsføring, salg, PR eller merkevarebygging. Utdanningen gir deg en bred og solid kunnskapsplattform innen disse fagfeltene, og du vil bruke relevant og anerkjent programvare for å løse praktiske oppgaver.

Våre forelesere har bred arbeidserfaring innen markedsføring og har en praktisk tilnærming til fagteorien. Utdanningen er basert på teori- og praksis, og dette gjør deg som student godt forberedt til å møte næringslivets krav. Vi har tett kontakt med næringslivet, og som en del av utdanningens andre semester skal du gjennomføre en praksisperiode i en relevant bedrift. Utdanningen kvalifiserer for stillinger som blant annet salgskonsulent, markedskoordinator, kundekoordinator, markedskonsulent, salgskonsulent og account manager.

Emner
Markedsføringsledelse

Dette emnet har fokus på markeds- og relasjonsorientering, bedriftens arbeidsbetingelser, segmentering av målgrupper, forbrukeratferd, samt konkurransemidlene Produkt, Pris, Distribusjon og Markedskommunikasjon.

Videre legger vi vekt på organisering av markedsføringsfunksjonen og på modeller knyttet til markedsføring. Gjennom dette ønsker vi å sette deg i best mulig stand til å identifisere, analysere og løse konkrete markedsføringsproblemer i praksis. Slik ønsker vi å komplettere din egen forståelse av markedsføring som fagområde. Samtidig ønsker vi å gi deg et best mulig fundament til å gå videre inn i arbeidet med f.eks. markedsplanlegging, herunder arbeidet med prosjektoppgaven, der du i samarbeid med en gruppe medstudenter skal utarbeide en markedsplan.

Emnet fokuserer på følgende tre områder:

Markedsføring

Merkevarebygging

Digital markedsføring

 

Salg, CRM og salgsteknikk

Emnet gir deg grunnleggende kompetanse innen salg, og hvordan du kan planlegge, gjennomføre og følge opp salgsmøter med kunder, samt hvordan du kan benytte ulike spørre-, avslutnings- og salgsteknikker i møtet med kunder. Dette kan gi deg et viktig konkurransefortrinn i en jobbsituasjon. Dyktige selgere som kan arbeide strukturert med salg og kundepleie er det alltid behov for i markedet.

Jus

Emnet omhandler relevant jus for markedskonsulenter derav markedsføringsloven, avtaleloven, kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, ehandelsloven og forbrukerklageloven. Det blir hovedfokus på markedsføringsloven og god markedsføringsskikk.

Emnet omfatter følgende rettsområder:
1. Avtalerett
2. Kjøpsrett
3. Markedsføringsrett
4. Selskapsrett
5. Rettigheter til domener og patenter
6. Personvern
Reklame og reklamedesign

Dette emnet gir deg en grunnleggende innføring i Adobe CC programmene Photoshop, Illustrator og InDesign. Du vil bli kjent med programmenes funksjon og bruksområder innenfor bilderedigering og sammensetting av kollasjer og presentasjoner. Du vil lære å bearbeide og redigere bilder, sette i sammen annonser, visittkort og reklameblader – både for websider og trykk.

Økonomi og budsjettering

En markedskonsulent må ha et minimum av forståelse for inntekter, kostnader og priskalkulasjon for å fungere godt i en jobbsituasjon og for å kunne kommunisere med andre avdelinger i bedriften. Opplæring i grunnleggende bedriftsøkonomi er derfor nødvendig. Faget fokuserer på ulike kostnadsarter og analyser av nøkkeltall i bedriften. I næringslivet brukes regneark aktivt i forbindelse med budsjettering, priskalkulasjon og simuleringer. Derfor bruker vi Excel aktivt.

Vi tar også for oss temaet «egen bedrift». Studentene blir gitt en innføring i hvordan en bedrift planlegges og etableres, samt hvilke funksjoner en bedrift består av. Hovedhensikten er ikke å skape entreprenører, men studentene skal få innblikk i bedriftens indre liv og helhet og vil dermed kunne fungere optimalt i rollene de senere skal ha.

Prosjekt

Det skal i løpet av utdanningen gjennomføres ett prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om et selvvalgt relevant tema. Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte.

Praksis

På vårsemesteret skal du være i praksis i 8 uker, 2 dager per uke. Praksisen vil bidra til at du får praktisk erfaring med markedsfører-rollen, og du blir enda bedre rustet for en jobb etter avsluttet utdanning. Vi gir deg god veiledning ifm. søknad om praksisplass.

Målsettingen med praksisen er at du får delta i flest mulig arbeidsoperasjoner, og at du får god innsikt i virksomheten og hvilke arbeidsoppgaver som utføres. Slik skal du være til god nytte i praksisbedriften. Arbeidstiden avtales direkte mellom bedriften og studenten, og utgangspunktet er full arbeidsdag.

Som en del av praksisen skal det skrives en utførlig rapport om praksisperioden og om bedriften du har jobbet i. Rapporten skal synliggjøre at du har god kunnskap om virksomheten. Praksisrapporten skal fange opp alle emnene i utdanningen og er et individuelt arbeid. Praksisrapporten karaktergis og fremkommer på