Illustrasjonsfoto advokatassistent

Advokatsekretær

Studiepoeng 60
Finansiering
Semester 2 eller 4
Fakta
Studiestart og varighet (sted)

Oppstart vår 2020 i Oslo: 21. januar

Oppstart høst 2020 i Oslo og Trondheim: Medio august

TO SEMESTRE PÅ DAGTID (ett skoleår), stedbasert
Advokatsekretær tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Studiestart og varighet (nett)

Nettutdanning 2020: 29. januar og medio september 2020

Normert studietid er 4 semestre på å gjennomføre utdanningen.

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en hvilken som helst bedrift som advokatassistent eller sekretær innen det juridiske fagfeltet. Utdanningen gir en helhetlig forståelse for de administrative arbeidsoppgavene og ansvarsområdene knyttet opp mot en slik stilling.

Praksis

I vårsemesteret skal du være ute i praksis. Normalt vil du være i praksis i 8 uker – 2 dager per uke. Mange av de store anerkjente advokatkontorene tar inn studenter fra oss ifm. praksisplass. Praksisen bidrar til at du får erfaring fra bransjen, og du blir enda bedre rustet for jobb etter avsluttet utdanning. Vi vil gi deg god veiledning ifm. søknad om praksisplass.

Opptakskrav
Pris og finansiering

Stedbasert:

 • Pris per semester: kr 50.500,- (varighet to semestre)
 • Registreringsavgift: kr 1.800,-
 • Eksamensavgift er inkludert.
 • Totalpris: kr 102.800 (to semestre)
 • Lærebøker kommer i tillegg

Nettutdanning:

 • Pris kr 73.700,- (varighet 2 år)
 • Opptaksgebyr: kr 1.800,-
 • Totalpris: kr 75.500 (fire semestre)
 • Eksamensavgift er inkludert
 • Lærebøker kommer i tillegg

Utdanningen advokatsekretær er godkjent for lån og stipend i Lånekassen

Eksamen

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Jus 1
 2. Jus 2
 3. Regnskap
 4. Kontoradministrasjon og Engelsk
 5. Engelsk muntlig
 6. Prosjektvurdering
 7. Praksisrapport

Det er et krav at man har bestått alle emnene for å få utstedt vitnemål.

Hva er nettstudier?

Nettstudier ved Treider

Nettstudier er studier via nett, uten fast oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Nettstudier er et godt alternativ til tradisjonell utdanning og gir deg frihet til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. Nettstudier hos oss kan lett kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise.

Treider benytter den elektroniske studieplattformen Canvas for nettstudiene.

Hvordan foregår nettstudier?

Når du blir student hos oss, får du tilgang til vår nettskole. Der finner du komplett oversikt over dine nettstudier, med studieveiledning for hver utdanning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave. Den er ment å erstatte det en lærer ville sagt i klasserommet, og fungerer som et utfyllende tillegg til pensumlitteraturen.

Pensumlitteraturen finner du i nettskolen og i lærebøkene som du kan kjøpe på www.akademika.no eventuelt i bokhandelen. I noen av emnene er det øvingsoppgaver som hjelper deg gjennom pensum. Innsendingsoppgavene leveres til nettlæreren gjennom nettskolen. Du får tilgang til din egen arbeidsbok i nettskolen. Der kan du lagre arbeidet du gjør hjemme, og fortsette et annet sted, eller du kan lagre filer du ønsker å ha tilgjengelig på reise.

På din personlige side får du oppdatert informasjon om aktivitetene som er registrert på deg. Det kan være innsendinger, kommentarer fra lærer, karakterer, eksamensoppmelding og eksamenskarakterer.

Alle våre utdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der du kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Der kan du diskutere spesifikke temaer som berører dine nettstudier med andre som er opptatt av nøyaktig det samme.

Veiledning og oppfølging

Du vil få personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Høyt kvalifiserte faglærere følger deg gjennom hele studietiden, blant annet ved å gi deg tilbakemelding på innsendingsoppgavene. Faglærerne har som mål å gi deg tilbakemelding innen 2 virkedag gjennom nettskolen.

Du får også en egen studiekonsulent som hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, og som gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det.

Vi har en rekke positive og engasjerte studiekonsulenter som står klare til å hjelpe deg gjennom nettstudiene med f.eks. planlegging av studieprogresjon eller med praktiske utfordringer knyttet til nettskolen. Studiekonsulenten kan gi deg smarte tips dersom du trenger hjelp med motivasjonen. Særlig rundt eksamenstider pleier det å være praktiske spørsmål. Også her kan din studiekonsulent være til god hjelp. Kontaktinformasjon til rette vedkommende finner du på læringsplattformen.

Innsendingsoppgaver og eksamener

Informasjon om de ulike innsendingsoppgavene og eksamenstidspunktene finner du i læringsplattformen tilknyttet hvert emne.

En nettskole med sosialt studentmiljø

Mange tror at livet som nettstudent er en ensom tilværelse. Det trenger det ikke å være. Du har mange muligheter for å samarbeide med andre og danne deg et faglig og sosialt nettverk gjennom det virtuelle klasserommet. Det er stor sannsynlighet for at du finner andre studenter som er pålogget samtidig som deg, og ofte kan de være til hjelp dersom du står fast.

Fleksibilitet

Nettstudier hos oss kan kombineres med jobb og familieliv. Studiene kan også kombineres med reise. På vår nettskole har du fleksibiliteten til å studere når og hvor du vil, i ditt eget tempo, innenfor de fristene som satt. Nettskolen er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Slik kan du tilpasse nettstudiene til din hverdag.

Systemkrav (PC)

Anbefalt medium pc-krav er:

Windows 10 og Google Chrome (nettleser) og ha 2-4GB med minne.

1366×768 skjerm er også å anbefale.

Bedre spesifikasjoner er å foretrekke.

 

Absolutte minimumskrav:

Windows

 • 1.5GHz or faster processor
 • Windows Server 2008 R2 (64 bit), 2012 (64 bit), 2012 R2 (64 bit), 2016 (64 bit), or 2019 (64 bit); Windows 7 SP1 (32 bit and 64 bit), Windows 8, 8.1 (32 bit and 64 bit), or Windows 10 (32 bit and 64 bit)
 • 1GB of RAM
 • 380MB of available hard-disk space
 • 1024×768 screen resolution
 • Internet Explorer 11

With Windows update 2919355 installed.

eller macOS

Note:

Acrobat Reader no longer supports Mac OS X 10.11. Adobe recommends that you update your Mac OS to the latest or a higher version to continue receiving Acrobat Reader updates.

 • Intel processor
 • macOS v10.12, macOS v10.13, or macOS v10.14*
 • 1GB of RAM
 • 380MB of available hard-disk space
 • 1024×768 screen resolution
 • Safari 10.0, or 11.0 (browser plug-in for Safari supported on 64-bit Intel processor only)

 10.14 Support – refer to the Known Issues document for details.

Kvalitetshåndbok

Her finner du Treiders kvalitetshåndbok.

Noe du lurer på?
Vi hjelper deg gjerne

Advokatsekretær

Beskrivelse

Som advokatsekretær må du ha god kunnskap om advokatbransjen, og undervisningen er derfor basert på behovet hos advokatfirmaer, politiet, domstolene og andre foretak som jobber med juridiske problemstillinger. En advokatsekretær har en sentral rolle i kontordriften og må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Du lærer å utføre kontoradministrative oppgaver. Du lærer også juridisk metode og å jobbe med juridiske dokumenter og å løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskilder. Etter fullført utdanning vil du kunne bruke relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte.

I utdanningens andre semester er du ute i praksis i en relevant bedrift i 8 uker, 2 dager per uke hvor du får både verdifull erfaring og kan bygge nettverk i bransjen.

Dette studiet er ettårig fagskoleutdanning (60 studiepoeng) med fagskolegrad. Dersom du ønsker å gå et kortere løp, kan du ta Juridisk kontormedarbeider (6mnd).

Vi kobler våre studenter opp mot rekrutteringsbransjen, og arrangerer karrieredager to ganger i året. Der får studentene mulighet til å møte de som bemanner, vise frem sin CV og ha et mini-intervju med forskjellige rekrutterere.

Last ned informasjon om Advokatsekretær

Emner
Jus (1 og 2)

Du får en innføring i jus og juridisk metode. Videre skal du bli kjent med sentrale hovedregler og unntak innen utvalgte rettsområder* i privat- (avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett og pengekrav og sikkerhet) og offentlig rett (forvaltningsrett og strafferett, samt domstolsystemet og prosessreglene).

En advokat og alle som arbeider i et advokatfirma er pliktig til å forholde seg til god advokatskikk. Tverrfaglig vil vi derfor se på god advokatskikk og øvrige advokatetiske regler.I studieenheten Avtalerett får du kunnskap om avtaleinngåelse og fullmakter Kjøpsrett lærer deg om hvilke rettigheter og plikter man har som kjøper og selger.

Det er viktig at både arbeidstaker og arbeidsgiver kjenner til arbeidsmiljøloven. Loven har blant annet som formål å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. Kan arbeidsgiver pålegge en arbeidstaker å arbeide hele helgen hvis det er en kritisk situasjon på jobb?
Den siste studieenheten, som omfattes av privatretten, skal vi jobbe med Pengekrav og sikkerhet. I denne studieenheten lærer du om hva et gjeldsbrev er og prosessen ved betalingsmislighold av fakturaer og inkasso. Forsinkelsesrente, motregning, foreldelse av krav og sikring av krav er også tema.

Emnet omfatter også offentlig rett – den delen av jusen som omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten; forvaltningsretten og strafferetten.

Studieenheten Forvaltningsrett gir deg kunnskap om saksbehandlingsreglene som gjelder for all offentlig forvaltning og som benyttes i næringslivet. Du lærer også om klagebehandling og mulige virkninger av saksbehandlingsfeil.
Strafferett er studieenheten som lærer deg om vilkårene for å kunne straffes, formålet med straff og hvilke straffereaksjoner finnes. I tillegg vil du lære om vilkårene for å kunne straffes for drap, kroppskrenkelse, underslag og tyveri. Til slutt vil du lære om domstolsystemet og prosessreglene.

I andre semester vil du lære om familie- og arverett, erstatningsrett, avhendingsrett, tingsrett, husleierett og tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. Du skal få trene på å løse praktiske oppgaver knyttet til disse rettsområdene ved hjelp av søk i Lovdata Pro og benytte relevante rettskilder.
Videre vil du lære om vilkårene for erstatning og lære om erstatningsansvaret som gjelder for foreldre og arbeidsgiver dersom barn eller ansatte ødelegger noe i forbindelse med arbeidet.

Avhendingsrett er studieenheten hvor du lærer om kjøpers og selgers plikter og rettigheter ved eiendomsoverdragelse. På slutten av studieenheten vil du også lære det grunnleggende om eiendomsmegling. Tingsrett bygger videre på avhendingsretten, og tar for seg selve registreringen og tinglysning av fast eiendom. I tillegg vil du lære om situasjoner hvor flere personer hevder å eie rettighetene til samme gjenstand. Hvem har rett på å beholde en gjenstand som noen har lånt også solgt videre til en tredjeperson som var i god tro?

I studieenheten Husleierett lærer du om inngåelse av husleieavtaler, regulering av leien, rettigheter og plikter under leieforholdet og viktige ting ved avslutning av et leieforhold.

Tilslutt vil du lære om tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. Hva er prosessen dersom noen ikke kan betale fakturaer og gjøre opp for seg?

*Det tas forbehold om endringer.

Kontoradministrasjon (1 og 2)

Her får du kunnskap om kontorarbeid, administrative oppgaver og arkivering. Hensikten med emnet er å sikre at du kan utarbeide korrekt juridisk korrespondanse i brevs form og ved hjelp av relevante programvarer, kunne fylle ut korrekte dokumenter og dermed bidra til en flytende overgang av kommunikasjonen mellom klient, advokat og rettsinstansene. Du får kunnskap om de rettslige kravene til utforming av de enkelte juridiske dokumentene, eksempelvis ved dokumentmalprogram. Vi vil ha fokus på å lære om dokumentenes funksjoner og samtidig knytte bruken av dokumentene opp mot et fremtidig yrke.

Det er viktig at du som advokatsekretær er god i rettskrivning og har et variert språk slik at budskapet fremstilles på en presis måte. Du vil stifte bekjentskap med lydfiler, som anvendes når advokatene er opptatt andre steder i verden enn på kontoret, og du skal lære å bruke presentasjonsverktøy, skrive rapporter og annen intern kommunikasjon.

I andre semester vil du lære om organisering og drift i et advokatfirma, etikk og moral og vi skal fordype oss i nye temaer samtidig som du nå også skal ta alt dette i bruk på en praksisplass.

Regnskap (1 og 2)

Her får du en innføring i regnskap hvor vi starter med på grunnleggende regnskapslære og regnskapsføring med en praktisk tilnærming. Du vil lære praktisk regnskapsføring ved bruk av relevant regnskapsprogram.

Emnet gir deg innsikt i ulike selskapsformer og du lærer om bokføring, fakturering, kreditnota og inkassorutiner, i tillegg til blant annet timelister, lønnskjøring, arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Tilslutt vil du lære om advokatforskriften, klientmiddelansvar og timeregistrering i et advokatfirma.

I andre semester er det fordypning i regnskap og regnskapssystem. Du vil lære om merverdiavgift, avstemming og kontroll, samt mer om personal og lønn.

Engelsk forretningskorrespondanse (1 og 2)

Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk, og i de fleste jobber har det blitt nødvendig å beherske språket. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har økt behovet for juridisk bistand på tvers av landegrensene, og på et advokatkontor vil det ofte være behov for å kunne kommunisere på engelsk. Det er viktig at du forstår hva klienten sier, og at du både skriftlig og muntlig kan kommunisere med disse og videreformidle budskapet til advokatene/juristene du jobber for.

I første semester fokuserer vi på å øke dine generelle engelskkunnskaper og dine kunnskaper om forretningsverden. Vi legger vekt på korrekt generell og juridisk korrespondanse. Du lærer korrekt oppsett av brev og epost, riktige hilseformer og -fraser på engelsk.

I andre semester jobber vi med engelsk språk slik det brukes i juridisk sammenheng og på advokatkontorer. Du lærer å forklare det norske rettssystemet på engelsk og å sammenligne det med rettssystemene i andre land, spesielt de engelskspråklige. Du lærer engelske faguttrykk som brukes i juridiske dokumenter, slik at du kan lese og forstå dem og lærer å fylle ut dokumenter på engelsk ved hjelp av engelske maler. Vi trener konversasjon opp mot daglige hendelser på kontoret, slik at du behersker både et uventet møte eller telefonsamtale. Vi benytter både lærebøker så vel som IT- og Presentasjonsverktøy i undervisningen.

Prosjekt

Du skal gjennomføre et prosjekt i løpet av utdanningen. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om en selvvalgt juridisk problemstilling. Du skal, sammen med andre prosjektdeltakere, arbeide mot et felles mål og dere skal lære presentasjonsteknikk. Formålet er at dere skal kunne planlegge, gjennomføre og ferdigstille et tverrfaglig prosjekt ved å fordype dere i temaet, for deretter å kunne presentere resultatet på en informativ måte. Prosjektet skal vise at dere behersker juridisk metode og kunnskaper om de relevante rettskilder knyttet til problemstillingen.

Praksis

I utdanningens andre semester er du ute i praksis som går over flere uker. Praksisperioden gir verdifull erfaring, mulighet for nettverksbygging mot bransjen og du blir enda bedre rustet for en jobb etter avsluttet utdanning. En advokatasekretær vil, foruten å være et foretaks ansikt utad, ofte spille en sentral rolle i kontordriften av virksomheten med bred fagkunnskap som krysser flere fagfelt.

Våre studenter får praksisplass hos anerkjente advokatfirmaer. Du vil få god veiledning ifm. søknad om praksisplass. Målet med praksisen er at du skal delta i flest mulig arbeidsoperasjoner, og at du skal få god innsikt i virksomheten og hvilke arbeidsoppgaver som utføres. Arbeidstiden avtales direkte mellom bedriften og studenten, men utgangspunktet er full arbeidsdag.

Du skal som en del av praksisen skrive en utførlig rapport om praksisperioden og foretaket du har jobbet i. Rapporten skal synliggjøre at du har god kjennskap til virksomheten.

Dette sier studentene våre

Jane student advokatassistent

Jeg valgte advokatsekretær fordi jeg ønsker meg en trygg og stabil jobb. Praksisplassen min har gitt meg et godt innblikk i hvordan det er å jobbe som advokatsekretær. Det gjør meg mer trygg når jeg skal gå ut og søke jobb.

Jane, Advokatsekretær