Ofte stilte spørsmål

Her kan du få svar på de mest vanlige spørsmålene som blir stilt til våre studiesekretærer og -konsulenter. Ikke nøl med å ta kontakt med oss selv om svaret på ditt spørsmål er listet nedenfor.

Section 1

Med den nye fagskoleloven skal dagens fagskolepoeng erstattes med studiepoeng. Den nye loven øker statusen til fagskolene og gir studentene mange nye rettigheter. Tidligere fagskolestudenter får også mulighet til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng i et begrenset tidsrom.

Kunnskapsdepartementet har kommet med nye gradsbetegnelser for fagskoleutdanning.

Ettårig fagskoleutdanning (60 og 90 studiepoeng) får nå betegnelsen «fagskolegrad». Toårig fagskoleutdanning (120 studiepoeng) får betegnelsen «høyere fagskolegrad». De engelske betegnelsene blir «professional degree» og «higher professional degree». Her kan du lese mer om de nye gradsbetegnelsene.

Om du ønsker nytt vitnemål med studiepoeng og ikke fagskolepoeng, har du to alternativer:

  1. Legge ved skriv fra KD som bekrefter at fagskolepoeng og studiepoeng tatt ved en fagskole betyr det samme sammen med vitnemålet. Her kan du laste ned bekreftelsen: Bekreftelse – studiepoeng. Dette alternativet er kostnadsfritt.
  2. Be om nytt vitnemål med studiepoeng. Det er fagskolen du har gått på som skal omgjøre fagskolepoeng til studiepoeng. Dette skjer ikke automatisk, men krever at du tar kontakt med oss og ber om et nytt vitnemål med studiepoeng. Du har rett til å motta nytt vitnemål i en overgangsperioden fram til 31.12 2020 mot å levere inn gjeldende vitnemål og betale et gebyr.

Fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse (f.eks. yrkeserfaring eller annen relevant erfaring).

Søkere som vurderes på grunnlag av realkompetanse, må som utgangspunkt ha norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller tatt test i norsk høyere nivå og/eller ha bestått norskprøve nivå B1 muntlig og skriftlig.

Hvis skolen er i tvil om norskkunnskapene, vil vi kalle deg inn til samtale før beslutning om opptak for å kartlegge lese-, skrive- og lytteforståelse. Nærmere spesifisering av krav til norskkunnskaper, se opptakskrav i den enkelte fagplan.

Grunntanken bak fagskolen, er at utdanningene skal være praktiske og direkte yrkesrelevante. Dette betyr at du ved avsluttet utdanning skal være kvalifisert for å gå rett i jobb. Samtidig vil dine jobbmuligheter til en viss grad komme an på hvilke erfaringer du har før du begynner utdanningen hos oss. Arbeidsmarkedet svinger, men alle våre utdanninger gir gode jobbmuligheter.

Oslo
Mandag til torsdag 08:15-18:00
Fredag 08:15 – 16:00

 

Bergen og Trondheim
Mandag til fredag 08:00 – 16:00

For øvrige studiesteder, ta kontakt med ditt regionskontor.

Treider Fagskoler tilbyr utdanninger som går over et halvt eller ett år på dagtid. De halvårige utdanningene tilbys også som kveldsstudier (deltid) over to semestre. Vi tilbyr også nettstudier over hhv to eller fire semestre avhengig av utdanning.

For pris, sjekk under hver utdanningssiden.

Vi følger faste nedbetalingsplaner gjennom studieperioden. Nedbetalingsplanen avhenger av om du studerer på dagtid (4 avdrag) eller kveldstid (8 avdrag). Nettstudiene regnes som deltidsutdanninger, tilsvarende som for kveld. For utdanningen Medisinsk sekretær tilbys også en egen finansieringsordning med en tilhørende betalingsplan.

For våre halvårige utdanninger på dagtid og tilhørende kveldsutdanninger, har vi oppstart to ganger årlig (vår og høst).

Alle ettårige utdanninger starter kun om høsten.

Nettstudiene starter to ganger årlig, vår og høst.

Vi tilbyr utdanning på dagtid i Oslo, Bergen og Trondheim. Alle andre steder tilbyr vi kun kveldsundervisning.

Ja, det er fullt mulig. Mange av våre kveldsstudenter har jobb på dagtid. Kveldsundervisningen starter kl. 17.30 og varer til kl. 21.00 to kvelder per uke. Du må imidlertid beregne tid til skolearbeid også utenom undervisningstid. Noen helgesamlinger kan/vil forekomme.

Ja, du kan søke om lån og stipend i Lånekassen på alle utdanningene med unntak av Medisinsk sekretær.

For å søke om lån, kan du gå inn på www.lanekassen.no. Når søknaden er ferdigbehandlet i Lånekassen, sendes det svar til MinID.

Ved studiestart vil administrasjonen bekrefte din status som student til Lånekassen og lån vil bli utbetalt fortløpende.

Ja, for utdanningen, Medisinsk sekretær, tilbyr Treider en alternativ finansiering med samme rentesats som hos Lånekassen. Nedbetalingstiden på denne finansieringsordningen er på maksimalt 2 år. Denne avdragsordningen avtales med skolen.

Skolen praktiserer såkalt løpende opptak. Løpende opptak betyr at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge søknadene er registrert.

Det er derfor mulig at klassen blir full når det nærmer seg oppstart. Ikke vent til siste liten med å sende søknad og husk å sende vedleggene sammen med søknaden.

Det er anledning til å trekke seg/si opp studiekontrakt før studiestart. Melding om dette må gis skriftlig innen de frister som fremgår av kontrakten. Når utmeldingen er bekreftet av Treider Fagskoler, er du å anse som sluttet og dermed fri for betalingsforpliktelser. Unntatt fra dette er registreringsavgiften som du på dette tidspunktet allerede har betalt.

Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, for eksempel legeerklæring, vil du kunne gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt. Legeerklæring fra lege må leveres skolen senest 1 (en) uke etter eksamen. Du har rett til å avlegge ny eksamen innen utløpet av det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen. En eksamen kan kontinueres inntil 2 ganger.

Andre årsaker som hindrer deg fra å møte, som for eksempel alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie, må også dokumenteres/legitimeres. Dersom fraværet ikke dokumenteres, teller det som ett eksamensforsøk.

Studentene på Butikkledelse, Reiselivskoordinator, Advokatsekretær, Regnskapskonsulent, Markedskonsulent, Interiør og Retail Designer har praksis. Praksisstedet skal være relevant i forhold til den utdanningen du tar.

Vi samarbeider med deg om å finne praksisplass. Vi har stor erfaring med dette og har mange kontakter. Vi vil nok finne en god løsning for deg.

Det er ikke praksis på de halvårige utdanningene.

Vi har klasseromsundervisning, og antallet i hver klasse varierer fra utdanning til utdanning