Personvernerklæring

Generelt

Treider er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Heretter vil Treider omtales som «skolen». Skolen har utarbeidet personvernerklæringen i henhold til personopplysningsloven, og vil til enhver tid sikre at personopplysningene skolen behandler gjøres på en lovlig, rettferdig og forutsigbar måte.

Formål og bekrivelse

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, postadresse, og fødselsnummer. Vår behandling av personopplysninger er basert på avtale, hjemmel i loven og berettiget interesse.

Skolen samler inn og behandler opplysninger om deg:

 • når du registrerer deg i vårt nyhetsbrevregister
 • når du sender oss en søknad
 • når du er student hos oss

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å gi deg relevant studieinformasjon, tilbud og nyheter basert på hva du er interessert i å studere. Vi sender ut relevant studieinformasjon, tips og viktig informasjon til våre studenter og tidligere studenter. Vi vil også sikre at vi oppfyller våre forpliktelser overfor deg, og gir den beste mulige oppfølgingen og etterbehandlingen.

Hvilke personopplysninger behandles

 • Personalia – blant annet navn, fødsels- og personnummer, kjønn
 • Studieinteresse
 • Kontaktopplysninger – blant annet adresse, e-post, telefonnummer
 • Opptaksgrunnlag i form av vitnemål, eller annen dokumentasjon som er grunnlaget for realkompetansevurderingen
 • Opplysninger som er relevante i forhold til tilrettelegging av ditt utdanningsløp eller eksamen, for eksempel legeattester fra lege eller
 • Resultater oppnådd under studieløpet ved skolen
 • Andre opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din søknad eller under ditt utdanningsløp hos oss, for eksempel tilsagn om støtte til utdanning fra NAV

Skolens rutiner for arkivering

 • Skolen sikrer at opplysningene ikke er tilgjengelig for uvedkommende
 • All behandling er underlagt taushetsplikt jf. Forvaltningsloven § 13 og personopplysningsforskriften § 2-9
 • Tilgangskontrollen er brukerstyrt slik at kun autoriserte personer har tilgang til dine opplysninger
 • Alle data lagres på sikre servere jf. Personopplysningsforskriften §§ 2-10 – 2-16, og i henhold til gjeldene

Utlevering av informasjon

Skolen følger norsk lov og utleverer studentinformasjon til relevante organisasjoner som:

 • Lånekassen
 • NOKUT
 • SSB
 • Norsk senter for forskningsdata
 • DBH

Skolen sine IT-leverandører har tilgang til personopplysninger når det er nødvendig. Skolens avtale med IT-leverandører vil til enhver tid sikre at gjeldende personvernlovgivning overholdes.

Skolen har Databehandleravtaler med:

 • Questback
 • Instructure
 • SuperOffice
 • NKI
 • MedLearn
 • Intendia Group Norge AS
 • Intendia Professional AS
 • Formsite
 • Loopify

Skolens rutiner for sletting

Når du registrerer en søknad hos oss, og ikke starter hos oss som student, slettes personopplysningene om deg etter 2 år. Regnskapsloven krever at vi beholder opplysninger i fem år dersom du betaler registreringsavgift.

Når du har fullført og bestått utdanningen din ved skolen, slettes personopplysninger om deg etter 6 måneder. Dette gjelder ikke de opplysningene vi er forpliktet til å beholde etter fagskoleloven og etter regnskapsloven.

Markedsføring

Nyhetsbrev

Vi ønsker å kunne sende deg relevant informasjon om studier og tjenester som vi tror du

kan ha interesse av, men dette er betinget av ditt samtykke. Samtykke gis ved bestilling av kurs eller når du melder deg på vårt nyhetsregister på nettsiden vår. Det er frivillig å samtykke til dette og du kan når som helst trekke tilbake samtykket på følgende tre måter:

 • Melde deg av nyhetsbrev ved å benytte lenken oppgitt i e-posten
 • Som student vil vi ha tilgang til «Min profil» hvor du til enhver tid kan oppdatere kontaktinformasjon, samt endre på
 • Sende epost til post@treider.no, og opplyse om hvilke endringer du ønsker i forhold til skolen sin behandling av dine persondata

De følgende personopplysninger behandles om deg når du registreres i vårt nyhetsbrevregister: fornavn, e-post, mobil, adresse, studiestatus og studieinteresse. Navn og kontaktdetaljene dine gjør at vi kan sikre at du ikke mottar den samme informasjonen flere ganger. Nyhetsbrevene inneholder informasjon om studiene du er interessert i, tips og råd, samt informasjon om hvordan livet er som student ved Treider Fagskoler AS.

Dine opplysninger deles kun med våre systemleverandører som vi bruker for å utforme og sende nyhetsbrev. Vi beholder dine opplysninger fram til du velger å melde deg av vårt nyhetsregister.

Bruk av informasjonskapsler/»cookies»

Informasjonskapsler benyttes på de fleste nettsteder og er små tekstfiler, som lagres av nettleseren på din datamaskin. På våre nettsider brukes disse til to formål:

 • I statistikksammenheng brukes informasjonskapsler for å se om du er en ny besøkende eller om du har besøkt nettsiden tidligere (fra den samme nettleseren på den samme datamaskinen).
 • For å huske innloggingen din i et gitt antall minutter, slik at du ikke behøver å logge inn på

Informasjonskapslene lagres kun lokalt på din datamaskin og gir oss ikke tilgang til opplysninger om deg og din bruk utover det som er nevnt ovenfor. Du kan også benytte nettsiden uten bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillinger i nettleseren din. Hvis du vil lese mer om hvordan unngå cookies, finnes informasjon tilgjengelig her:

I denne sammenheng vil vi aldri lagre informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig.

Google analytics

Som bruker av vårt nettsted er du anonym. Til statistikkformål brukes måleverktøyet «Google Analytics». Google sletter personidentifiserende opplysninger ved mottak av opplysningene. Informasjon om besøk og bruk av nettsiden blir deretter anonymisert og brukt i helhetlige analyser uten personidentifiserbare opplysninger. Dette gjøres for at vi skal kunne optimalisere våre tjenester ut mot brukerne. Statistikken hjelper oss å se hvilke deler av nettstedet som er mest besøkt, uten å vite hvem som har besøkt hva eller hvilke søk som har blitt gjort.

Du kan lese mer om Google Analytics ved å klikke her. Du kan velge at Google Analytics ikke benyttes, ved å installere en Google Analytics Opt-out Browser Add-on. For å lese mer og eventuelt installere tillegget klikk her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rettigheter

Du har etter personopplysningsloven § 18 rett til å kreve innsyn i de registrerte opplysningene, samt rett til å kreve retting og sletting i henhold til lovens §§ 27 og 28.

Slik begjæring må sendes skriftlig til post@treider.no eller til Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, endring av samtykke, retting og sletting kan sendes skriftlig til post@treider.no eller til Treider Fagskoler AS, Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO.