Vi har ledige studieplasser

Er du usikker på hva du skal gjøre til høsten? Vi har fortsatt ledige studieplasser!

Ledige studieplasser
Vi har studiestart fra slutten av august og praktiserer løpende opptak. Det innebærer at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølgen de søker. Vi har fortsatt ledige studieplasser, og du kan søke helt frem til studiestart.

Kvalitetssikret utdanning basert på næringslivets behov
Mens høyskole- og universitetsstudier er bygget opp omkring en akademisk tradisjon, er fagskoleutdanninger i stor grad bygget etter behov i næringslivet. Derfor er alle fagskoleutdanninger utformet i samarbeid med aktører innen yrkesfeltet, og akkreditert av NOKUT, et statlig organ som stiller strenge krav til kvalitet i utdanningen. Utdanninger uten en slik akkreditering kan ikke defineres som fagskole.

Fagskole – et godt alternativ til høyskole
Mange søker seg inn på høyskole og universitet fordi de ikke vet nok om andre alternativer, men høyere utdanning er kanskje ikke det rette for alle. For mange kan fagskole være et bedre alternativ. Fagskoleutdanning er en rask og effektiv måte å komme seg ut i arbeidslivet på, og kombinasjonen av praktisk og teoretisk kompetanse gjør at fagskoleutdannede er ettertraktet i arbeidslivet. Våre fagskoleutdanninger gjør studentene godt rustet til å gå rett ut i jobb etter fullførte studier. Utdanningene kan tas på heltid, deltid eller via nettstudier. Dette gjør det lett å finne den studieformen som passer best for nettopp deg.

Finn ditt studium og søk i dag. Om du trenger hjelp til å velge rett, kan du ta kontakt med en av våre studierådgivere.