Utdanningen Advokatsekretær bytter navn til Advokatassistent

Utdanningen Advokatsekretær har byttet navn til Advokatassistent.

Fagskoleutdanningen, Advokatsekretær, bytter navn til Advokatassistent. Navneendringen er et resultat av en modernisering av utdanningen for å møte kravene til kompetanse sett fra et arbeidsgiverståsted. De kontoradministrative rollene på advokatkontorer har endret seg over tid, og navnet, Advokatassistent, fanger bedre opp nåtidens og fremtidens kontoradministrative rolle i bransjen. Utdanningen tilbys nå også via nettstudier (2-årig) med studiestart 12. september.

Advokatassistentutdanningen hos oss må ikke forveksles med Advokatassistent DNA som er et utdanningstilbud utviklet av Juristenes Utdanningssenter i samarbeid med Advokatforeningen. For opptak til denne utdanningen kreves tre-års praksis på heltid som Advokatsekretær (Advokatassistent).

Vi gleder oss til å ta imot og utdanne flere nye advokatassistenter i slutten av august!