Nettstudier – en fleksibel vei til en ny karriere

Med nettstudier kan du komme deg videre uten å ta pause fra jobb. Du trenger heller ikke å flytte på deg, men kan studere hjemmefra når det passer for deg.

Hva er nettstudier

Hva er nettstudier?
Nettstudier er studier på nett, uten fast oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Fordelen med nettstudier er at du har frihet til å studere når du vil – hvor du vil.. Vi tilbyr fleksibiliteten som trengs slik at det er mulig å kombinere studiene med jobb og andre forpliktelser. Mange av de som velger å ta utdanning på nett, gjør dette for å kunne søke på nye og spennende jobber etter fullført utdanning.

Hvordan fungerer nettstudier?
Vi bruker den digitale studieplattformen Canvas for nettstudiene. Der finner du en komplett oversikt over studiene dine, og studieveiledning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innen de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave.

Alle våre nettutdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der man kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Alle studenter får personlig oppfølging og hjelp – når de trenger det, og våre faglærere følger studentene gjennom hele studietiden.

Alle fagskolestudiene har jevnlige nettmøter der faglærer introduserer nye emner, besvarer spørsmål og kommer med tips vedrørende eksamen. I de fleste emnene er det en obligatorisk innleveringsoppgave som blir vurdert av faglærer. Da får du tilbakemelding på hva du kan forbedre i forkant av eksamen.

Våre mest populære nettstudier
Vi tilbyr 6 utdanninger via nettstudier, og dette er de mest populære:

Saksbehandler
Saksbehandler er rettet mot deg som ønsker en jobb der du deltar i beslutningsprosesser. Utdanningen gir deg kunnskap om statsrett og forvaltningsrett, sentrale lover som Grunnloven, forvaltningsloven og offentleglova, saksbehandlingsregler og arkiv.

Regnskapsmedarbeider
Regnskapsmedarbeider gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å utføre regnskapet på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.

Her finner du en oversikt over alle våre studier. Vi har fortsatt noen ledige plasser, så send inn din søknad i dag.