Nettstudier – en fleksibel vei til en ny karriere

Med nettstudier kan du komme deg videre uten å ta pause fra jobb. Du trenger heller ikke å flytte på deg, men kan studere hjemmefra når det passer for deg.

Hva er nettstudier?
Nettstudier er studier på nett, uten fast oppmøte til fysiske forelesninger eller klasseromsundervisning. Studier på nett er et fullgodt alternativ til annen mer tradisjonell utdanning og blir stadig mer populært. På Treider har vi studenter i alle aldre og tilbyr nettstudier innen flere fagområder. Fordelen med nettstudier er at du frihet til å studere når du vil, hvor du vil, i ditt eget tempo. Vi tilbyr fleksibiliteten som trengs slik at det er mulig å kombinere studiene med jobb og andre forpliktelser. Mange av de som velger å ta utdanning på nett, gjør dette for å kunne søke på nye og spennende jobber etter fullført utdanning.

Hva er nettstudierHvordan fungerer nettstudier?
Vi bruker den digitale studieplattformen Canvas for nettstudiene. Der finner studentene en komplett oversikt over sine studier og studieveiledning. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innen de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese før hver innsendingsoppgave.

Alle våre nettutdanninger er knyttet til et virtuelt «klasserom» – en møteplass der man kan stille spørsmål til faglærer, gi svar og diskutere med andre studenter. Alle studenter får personlig oppfølging og hjelp – når de trenger det, og våre faglærere følger studentene gjennom hele studietiden.

Alle fagskolestudiene har jevnlige nettmøter der faglærer introduserer nye emner, besvarer spørsmål og kommer med tips vedrørende eksamen. I de fleste fagemner er det en obligatorisk innleveringsoppgave som blir vurdert av faglærer og der studentene får tilbakemelding på hva de kan forbedre i forkant av eksamen.

Våre mest populære nettstudier
Vi tilbyr 7 utdanninger via nettstudier, og dette er de mest populære:

Saksbehandler
Saksbehandler er en fagskoleutdanning som er rettet mot deg som ønsker en jobb der du deltar i beslutningsprosesser. Utdanningen gir deg kunnskap om statsrett og forvaltningsrett, sentrale lover og arkiv.

Du vil få trene på å saksbehandle ulike caser og virkelige saker med bruk av juridisk metode og relevant regelverk. Du får også trening i å bruke oppdatert og anerkjent programvare innen saksbehandling og arkiv. Utdanningen dekker sentrale saksbehandlingsregler som habilitet, taushetsplikt og hvordan partene skal kunne ivareta sitt eget beste.

Juridisk kontormedarbeider
Vår fagskoleutdanning, Juridisk kontormedarbeider, gir deg en god forståelse av kontoradministrative oppgaver. Du lærer om utvalgte juridiske emner innen privat og offentlig rett, enklere juridisk korrespondanse, engelsk forretningskorrespondanse og enklere regnskapsoppgaver.

Du vil også arbeide med juridiske dokumenter og løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskilder. Etter fullført utdanning vil du kunne bruke juridisk metode og relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektiv og selvstendig måte.

Advokatsekretær
Som advokatsekretær må du ha god kunnskap om advokatbransjen. Undervisningen er derfor basert på behovet hos advokatfirmaer, politiet, domstolene og andre foretak som jobber med juridiske problemstillinger. En advokatsekretær har en sentral rolle i kontordriften og må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Du lærer å utføre kontoradministrative oppgaver. Du lærer også juridisk metode og å jobbe med juridiske dokumenter og løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskilder. Etter fullført fagskoleutdanning vil du kunne bruke relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte.

Her finner du en oversikt over alle våre studier. Vi har fortsatt noen ledige plasser, så send inn din søknad i dag.