Kombiner studiene med jobb

Angrer du på studievalget du har tatt, eller ønsker du å utvikle deg i en helt ny retning? Det er aldri for sent å ta nye valg, og du trenger ikke nødvendigvis å sette karrieren på vent for å sette deg tilbake på skolebenken.

Utdanningsvalg
Slik dagens utdanningssystem er lagt opp, blir mange tvunget til å velge karriereretning allerede når de skal søke på videregående skole. Mange innser at den retningen de valgte da de var unge ikke nødvendigvis var riktig for dem. Andre innser at karriereveien de valgte ikke var det de hadde forestilt seg. De ønsker derfor å endre karrierevei. Med kveldsstudier på deltid kan du ta utdanning uten at du trenger å slutte i nåværende jobb. Våre deltidsstudier lar seg kombinere med jobb og familieliv. Vi har fortsatt ledige studieplasser på våre deltidsstudier som går på kveldstid 2 kvelder i uken. Utdanningene er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb etter fullført utdanning.

Regnskapsmedarbeider
Vår fagskoleutdanning, Regnskapsmedarbeider, gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å utføre regnskap på en effektiv måte. Denne utdanningen fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori, med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Du lærer blant annet grunnleggende regnskapsteori og jus, behandling av innkommende og utgående pengestrømmer i regnskapssystemet Visma Tripletex og lønnskjøring i Huldt og Lillevik Lønn.

Juridisk kontormedarbeider
Vår fagskoleutdanning, Juridisk kontormedarbeider, gir deg en god forståelse av kontoradministrative oppgaver. Du lærer om utvalgte juridiske emner innen privat og offentlig rett, enklere juridisk korrespondanse, engelsk forretningskorrespondanse og enklere regnskapsoppgaver. Du vil også arbeide med juridiske dokumenter og løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskilder. Etter fullført utdanning vil du kunne bruke juridisk metode og relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske kontoradministrative arbeidsoppgaver på en effektiv og selvstendig måte.

Saksbehandler
Vår fagskoleutdanning, Saksbehandler, er rettet mot deg som ønsker en jobb der du deltar i beslutningsprosesser. Utdanningen gir deg kunnskap om statsrett og forvaltningsrett, sentrale lover som Grunnloven, forvaltningsloven og offentleglova, saksbehandlingsregler og arkiv. Du trener på å saksbehandle ulike caser og virkelige saker med bruk av juridisk metode og relevant regelverk. Du får også trening i å bruke oppdatert og anerkjent programvare innen saksbehandling og arkiv.

Nye muligheter
Gjennom å ta fagskole, kan du komme deg raskt ut i arbeidslivet i en helt ny retning, eller du kan formalisere den kompetansen du allerede har slik at du stiller sterkere i nåværende jobb. Nå får du også studiepoeng for fagskoleutdanning, noe som gjør fagskole enda mer attraktivt. Kompetanseutvikling gjennom fagskoleutdanning kan åpne opp for helt nye karrieremuligheter. – Etterutdanning er den beste investeringen du kan gjøre for deg selv og karrieren din. Du øker kompetansen, konkurranseevnen og blir mer attraktiv i arbeidsmarkedet, sier Arild Sætre, utdanningsdirektør i Treider. – Vi tilbyr deltidsstudier innen en rekke fagområder, og disse lar seg kombinere med jobb og familieliv, noe som gjør det lettere å få faglig påfyll uten at det får økonomiske konsekvenser, avslutter han. Ikke la feil beslutning da du var ung holde deg tilbake i videre karriere, men gjør noe med det i dag