Fagskole et smart valg

Fagskoleutdanning – et smart valg

Fagskoleutdanning er i vinden som aldri før. Det er ikke så rart. Det er nemlig mange gode grunner til å velge fagskole. Her er de 3 viktigste.

  1. Fagskoleutdanning er verdifull kompetanse i arbeidslivet
    Tall fra NHOs kompetansebarometer viser at det er et stort, udekket behov for fagskoleutdannede. Mangelen på folk med fagskoleutdanning har økt jevnt de siste årene, og NHO oppfordrer flere unge til å velge fagskole. Her på Treider, ser vi at blant annet reiselivskoordinator, regnskapskonsulent og advokatsekretær er populære utdanninger. Grunnen til dette, er at du som student får en praktisk tilnærming til faget og yrket du utdanner deg til. På disse utdanningene skal du også ha praksis i en relevant bedrift som en del av andre semester. Dette gir verdifull erfaring og mulighet til å bygge nettverk i bransjen. Dette gjør deg svært attraktiv i arbeidslivet fordi du har bedre forutsetninger for å sette deg raskt inn i arbeidsoppgavene
  2. Det du lærer, er det du vil praktisere i jobben din
    En fagskoleutdanning gir deg praktisk erfaring og kompetanse fra fagområdet du studerer. Du vil også få trening i å jobbe med oppgaver hentet fra virkelige yrkessituasjoner. Målet er at du skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis. En fagskoleutdanning er en praktisk tilnærming til arbeidslivet og bygger på yrkesfeltets behov. Dette betyr mindre teori – mer praksis. Det du lærer, er det du vil praktisere i din fremtidige jobb.
  3. Studiepoeng
    Fagskoleutdanning gir studiepoeng. Det betyr at du kan bygge videre på fagskoleutdanningen din om du ønsker opptak på universitet eller høyskole senere i livet. Det er da institusjonen det søkes opptak til som gjør vurderinger for mulighet for fritak for fag og innpassing av din fagskoleutdanning.

Som du sikkert har forstått, er det mange gode grunner til å velge fagskoleutdanning. Her ser du alle våre fagskoleutdanninger. Lykke til med studievalget!