Få mer ut av studiene med riktig studieteknikk

Alle studentene, både de som studerer i klasserom og de som studerer via nettstudier, er nå i gang med vårsemesteret. For å få en god start på studiene, er det viktig å innarbeide en effektiv studieteknikk. Derfor har vi samlet noen gode råd til hvordan du kan forbedre studieteknikken din. Her får du tips til hvordan du skaper gode rutiner for å lese pensum, hvordan du tar gode notater som er nyttige i forberedelse til eksamen og hvordan du kan bruke tankekart for å visualisere informasjon.

Lese pensum
I boken, Superstudent, snakker forfatteren Olav Schewe om «OSLO-metoden» for å lære pensum på en effektiv måte. Denne metoden er utviklet for å kunne lese pensum og annen relevant informasjon på best mulig måte.

OSLO-metoden består av følgende deler:

 • Oversikt – Se raskt over teksten for å skaffe deg en oversikt over teksten/kapittelet du skal lese. Da lager du knagger du kan henge informasjonen på når du senere leser teksten i normalt tempo.
 • Spør – Spør deg selv hva som er formålet med å lese teksten. Er det noe i teksten som er mer viktig enn andre ting? Leser du for å forstå helheten, eller er det spesifikke elementer du skal lære deg eller huske? Ved å lese en tekst samtidig som du har en problemstilling du skal finne svaret på, er det mye lettere å være fokusert og få mest mulig ut av lesingen.
 • Link – Når du gjennom lesingen kommer over nye konsepter og begreper, husk å linke det til noe du allerede kan, modeller du allerede benytter i utdanningen, historier eller case-eksempler. Da har du noe å knytte den nye kunnskapen til.
 • Oppsummer – Etter at du har lest gjennom teksten, bør du oppsummere det du har lest. Målsetningen er å kunne

Ta notater
Dette fører oss videre til hvordan du tar gode notater med «VOKSE-metoden».

VOKSE-metoden består av følgende deler:

 • Visuell – Sørg for at notatene dine fremstilles så visuelt som mulig. Hjernen vår husker bilder og tegninger bedre enn ren tekst, og på denne måten sikrer du at informasjonen du skal huske sitter bedre.
 • Oversiktlig – Forsikre deg om at informasjonen i notatene dine er oversiktlig slik at det er lett å gå tilbake og lese senere. Noen tips her kan være å bruke forskjellige skrifttyper og størrelser – gjerne kombinert med farger der det er hensiktsmessig.
 • Kortfattet – Husk at dette er notater, og ikke en gjengivelse av teksten du har lest. Fokuser på de sentrale punktene og temaene i notatene. Det er viktig å fokusere på det som er mest sentralt i læreplanen.
 • Stikkord – Noter fagbegrep og andre stikkord som hjelper deg med å huske teksten du har lest.
 • Egenlaget – Ikke fall for fristelsen og få andre til å skrive notater for deg. Det er jo tross alt du som skal bruke notatene dine, og da må du lage dem selv slik at de er tilpasset deg (som skal lese dem).

Tankekart
Tankekart kan være et effektivt verktøy for å sammenstille informasjon, f.eks. fra en hel pensumbok. Her er 5 steg du kan følge for å lage et godt tankekart:

 1. Det sentrale temaet for tankekartet bør være I midten av tankekartet. Det bør også inkludere et bilde som representerer tankekartets tema. Dette vil styre oppmerksomheten din og hjelpe deg med å skape assosiasjoner. Bruk tid på å personliggjøre hovedtemaet. Dette vil forsterke de mentale koblingene til innholdet i tankekartet ditt.
 2. Lag forgreninger på tankekartet. Disse forgreningene representerer hovedtemaene. Disse hovedtemaene kan så ha nye forgreninger for undertemaer. Husk at du kan lage så mange forgreninger du ønsker, men ha i bakhodet at det ikke må bli så mange at tankekartet blir forvirrende i stedet for å være til hjelp.
 3. Legg til stikkord. Når du lager en ny forgrening (se punkt 2) så må du også lage et stikkord. Ha ett stikkord per forgrening. Undersøkelser viser at vi husker informasjonen bedre om vi bruker stikkord.
 4. Fargelegg forgreningene dine. Dette støtter opp under det faktum at hjernen vår husker bedre når man bruker både tekst, farger og bilder. Ved å fargelegge, skaper du en sammenheng mellom det visuelle og det logiske. Dette hjelper hjernen med å skape mentale snarveier til informasjonen du skal huske.
 5. Inkluder bilder. Bilder formidler mye mer informasjon enn et stikkord, en setning eller til og med en hel artikkel. Bilder tas inn øyeblikkelig av hjernen og fungerer som visuell stimuli for å huske informasjon. Disse bildene er linket til kunnskapen du har tilegnet deg. Dette er enda en grunn til å lage tankekart av informasjonen du skal lære deg i løpet av utdanningen.

 

Lykke til med studiene!