Coverbilde ledige studieplasser

Begynn på studiene nå og kom deg ut i jobb innen et år

Kom deg raskt ut i jobb med fagskole
Fagskoleutdanning er en rask og effektiv måte å komme seg ut i arbeidslivet på. Målet med fagskoleutdanning er at du skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis. Den unike kombinasjonen  av praktisk og teoretisk kompetanse gjør at folk med fagskoleutdanning er ettertraktet i arbeidslivet. Våre fagskoleutdanninger gjør studentene godt rustet til å gå rett ut i jobb etter fullførte studier.

Små klasser – stort læringsutbytte
Vi har små klasser, noe som sikrer tett oppfølging og at hver student blir sett. Det er godt samarbeid mellom studenter og lærere, og vi legger vekt på samarbeid studentene imellom. Dette øker læringsutbyttet og skaper et godt læringsmiljø i klassene.

Ledige studieplasser
Vi har studiestart i slutten av januar for våre stedbaserte utdanninger, og i midten av februar for nettstudier. Det er fortsatt noen ledige studieplasser, og du kan søke helt frem til studiestart. Det betyr at du kan komme i gang med studiene allerede nå. Du trenger ikke å vente til høsten. Her ser du våre ledige studieplasser.

Utdanningene kan tas på heltid, deltid eller via nettstudier. Dette gjør det lettere å finne den studieformen som passer best for nettopp deg.

Om du trenger hjelp til å finne den utdanningen som passer for nettopp deg, kan du snakke med en av våre studierådgivere. Vi er opptatt av at alle skal kunne nå de målene de setter seg, og vi hjelper deg med å nå dem.