Studienivå hos Treider

Utdanning på flere nivå

Vi tilbyr korte studier for en lang karriere, og har utdanning på flere nivåer, innen en rekke fagområder. Våre utdanninger er korte og yrkesrettede, noe som gjør studentene våre godt rustet til å gå rett ut i jobb etter fullførte studier.  Vi har et fleksibelt studietilbud, og våre utdanninger kan tas på heltid, deltid eller via nettstudier. Dette gjør det lett å finne den studieformen som passer best for deg.

Mange bransjer har behov for korte, praktiske utdanninger. Derfor jobber vi kontinuerlig med å skreddersy og utvikle utdanninger som møter arbeidsmarkedets behov.

Her kan du lese mer om de ulike studienivåene vi tilbyr.