Deltidsstudier på kveldstid hos Treider

Studere på deltid

Deltidsstudier (kveld)

Mange av våre utdanninger tilbys også på deltid som kveldsskole. Utdanningene er de samme som tilbys på dagtid, men deltidsstudier går over to semestre. Undervisningstidene er 17:30 – 21:00, to kvelder per uke. Enkelte helgesamlinger kan forekomme. Kveldsundervisningen er tilrettelagt slik at man skal kunne kombinere utdanningen med full jobb, men det må forventes arbeid med fagstoff utover ren undervisningstid. Eksempler på dette kan være forberedelser og etterarbeid til forelesningene, prosjekter, selvstendig arbeid, gruppearbeid og lignende.