Vi har mange fornøyde studenter

Dette får du som student ved Treider

Som student ved Treider får du en praktisk, yrkesrettet utdanning enten som hel- eller deltidsstudent, dag eller kveld. Vi tilbyr faglig aktuelle utdanninger innen en rekke bransjer og yrker. Våre lærere er kvalifiserte forelesere med lang erfaring fra næringslivet. Som student skal du kunne gå rett ut i jobb etter endt utdanning, eller fylle på med ny kunnskap underveis. På denne måten bidrar vi til livslang læring. Du kan velge å studere i klasserom eller på nett, og får du god støtte og oppfølging gjennom studieåret.