Kontinuasjonseksamener avholdes ordinært to ganger i året, rundt 15. august og 15. januar. Man har 3 totale forsøk på eksamen og det koster kr. 2 000 per.

  • Gyldig fravær regnes ikke som ett av de tre
  • Nytt forsøk koster kr. 2000 og 3000 for semester/prosjekt etc
  • Gyldig fravær gjør det kostnadsfritt
  • Dårligere karakter ved nytt forsøk overskriver ikke tidligere karakter
  • Kontakt eksamen@treider.no for oppmelding