Karakterer og vitnemål hos Treider

Karakterer, vitnemål og kursbevis

Karakterer, vitnemål og kursbevis

Treider benytter en sekstrinns karakterskala med følgende symboler: A – B – C – D – E – F. Karakteren F betyr at eksamen ikke er bestått.

Alle NOKUT-godkjente utdanninger gir et fagskolevitnemål når alle eksamener og innleveringer er gjennomført og bestått og økonomiske forpliktelser er oppfylt.

Studier som ligger utenfor NOKUT-godkjenning gir kursbevis.