Eksamen for nettstudenter

Eksamen for nettstudenter

Eksamen for nettstudenter

Som nettstudent avlegges eksamen på skolens elektroniske læringsplattform Canvas over nett. Ved hjemmeeksamen blir eksamensoppgaven tilgjengeliggjort på læringsplattformen innenfor et bestemt tidsrom. Du gjennomfører oppgaven hjemmefra, med alle hjelpemidler tillatt, unntatt kommunikasjon med andre personer. Informasjon om eksamensdatoer publiseres og holdes oppdatert via timeplan publisert på Timeedit.net.

Tilgang til eksamensoppgaven åpner når eksamen starter. Hjemmeeksamen gjennomføres som regel fra klokken 10.00 – 14.00, og du leverer din besvarelse ved å sende den inn i læringsplattformen.