Les alt om eksamen her

Alt om eksamen

Eksamen hos Treider

Her har vi samlet alt du trenger å vite om eksamen hos oss. Treider skal sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en faglig betryggende måte.

Eksamens- og vurderingsordningene skal være egnet til å vurdere om læringsutbyttet er oppnådd. Skolen benytter mange ulike vurderingsordninger og eksamensformene varierer fra utdanning til utdanning. På de aller fleste eksamener blir du bedt om å benytte et studentnummer i stedet for navn da besvarelsen skal være anonym. Eksamensformene vi praktiserer på Treider er:

  • Skriftlig eksamen
  • Muntlig eksamen
  • Hjemmeeksamen
  • Nettbasert eksamen
  • Praktisk prøve
  • Prosjekt
  • Mappevurdering (flere innleveringer i en samlet vurdering)
  • Obligatorisk innlevering slik som semester- eller fordypningsoppgave.
  • Prosessvurdering
  • Kombinasjoner av disse